Fra biskop Henrik Christiansens efterskrift i "Pilgrimsspor"
 
"-- pilgrimsfærden (står) som et blandt mange eksempler på, at også kristentroen og kirken har brug for kropslige udtryk og synlige redskaber til at bære følelse, tanke og erfaring videre - også gennem "tørre tider" - fordi vi og vor tro ikke er bare ånd, men vi er ånds-legemlige eksistenser. --- Derfor er der ingen saglig teologisk grundtil afvise hverken pilgrimssynet eller pilgrimsvandringen, for de har rødder i klassisk og reformatorisk kristendom." (Pilgrimsspor s. 138)
 
Læs mere om bogen "Pilgrimsspor" >>her
 
                                                                                                                                       
 
 
 
Fra biskop Søren Lodberg Hvas´ bibelmeditation
i Vodskov kirke ved den store nordiske pilgrimsvandring 2004:
 
"I Bibelen er rejsen og vandringen et grundmotiv - et billedligt udtryk for livet, det enkelte menneskes liv og folkets liv: At vandre med Gud, at være på vej frem mod et mål. Således skildres Jesu liv som en vandring - og han betegner sig selv som vejen og sandheden og livet - vejen, som fører mennesker til Gud."
 
                                                                                                                                       
 
 

Sagt & skrevet

Om pilgrimsvandring

 
 
Styrke, kraft, livsmod, glæde
"At være pilgrim er blevet min identitet"
 
Det er på pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi, livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup  >>Læs mere
 
 
 
 
 
Pilgrim med hele hjertet
Formand for "Pilgrim i Sverige", biskop Martin Lind, fortæller til Pilgrimsvandring.dk:
 
"Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne tro. I vandringen bliver det tydeligt, at jeg er både krop og sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne i stilhed har lært mig meget om mig selv og fået mig til at se mit liv og min tilværelse i et nyt lys.." >>Læs mere
 
 
 
 
 
Pilgrimsbevægelsen
er ældre i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst Hans-Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde mennesker på, langt udenfor kirkens grænser. Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
At være pilgrim
- en vandring i genopdagelsen af troen
 
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord
af pilgrim og præst Elizabeth Knox Seith:
 
 
At vandre som pilgrim er blevet mere og mere populært i Danmark inden for de seneste 15-20 år. Men det
at være pilgrim er ikke noget nyt, tværtimod. Over hele verden, gennem mange tusinde års historie, har
mennesker vandret som pilgrimme, i stort set alle religiøse traditioner.

Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis at begive sig afsted mod et helligt mål? For nogle betyder det hellige mål ikke noget i sig selv, men de vandrer alligevel mod det, for på den måde at være en del af den bevægelse, der fører mange andre afsted i samme retning.
 
-------
 
Guds stille fodaftryk
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens badevand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...
 
 
                                                                                                                                       
 
 
     
  Mød os også på  
     
 
 
 
            NordjyskPilgrimsforening