Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Jesus´ egen bøn:
 
Vor Fader,
du som er i himlene!   
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje 
som i himlen
således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde
For dit er Riget og magten og æren
i evighed!
Amen.
 
 
Hør biskop Martin Lønnebo fortælle om Kristuskransen
 
   
  Sagt og skrevet
  om 
  Pilgrimsvandring
 
          
 
Den lille Pilgrimsbog
Hans-Erik Lindström
oversat og bearbejdet: Elisabeth Lidell
 
Den lille pilgrimsbog er en praktisk vejledning og samtidig et åndeligt forråd af udvalgte salmer, bønner, meditations- og bibelord, som pilgrimmen kan have med på vejen.
 
 
     
 

Hent

forslag til

pilgrims-

andagter

>>Her

 
     
 
   
Hverdagsbønner
fra folkekirken

>>Læs mere

 
                                                                                                                                       
 

Pilgrimssalme:
Gå i mørket med lyset
af Sten Kaalø
 
 
 
 
 
 
1. Gå i mørket med lyset.
    Gå i visheden om
    ikke at gå alene.
    Gå med lyset. Kom!
 
 
 
Fra Taizé
 
Fra Troens kilder, Taizé
 
 
 
En enkel længsel
 
"I menneskets inderste findes en længsel efter et nærvær, et stille ønske om fællesskab. Lad os aldrig glemme, at en enkel længsel efter Gud allerede er begyndelsen på troen."  (Broder Roger, Taizé)
 
 
 

Pilgrimsspiritualitet

En pilgrims længsel
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."                      (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)
 
 
 
   
       Langsomhed                  Stilhed
                                  Frihed       
                 Enkelhed
 
                    Bekymringsløshed 
   
                                   Åndelighed
 
                                      Fællesskab ("Delande")
 
"Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige
et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet.
Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig
livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud. ..."   
 
                                                                                                                                       
 
 
Søndag - Mandag - Tirsdag -
            Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag
 
De syv nøgleord, Bibelen, hverdagen
Til hver af de syv nøgleord kan knyttes et ord fra Bibelen, altså et bibelord for hver dag i ugen    >>Læs mere
                                                                                                                                       
 
   

     Når du pakker din rygsæk, så husk, at du 
     også har en inderside. Det er der,
     bønnen bor. Kristuskransen er skabt for
     at minde dig om bøn og livsmod
 
 
Kristuskransen
 
Den behøver egentlig slet ikke at fylde i rygsækken. Du kan have den om håndleddet. Den vejer ikke meget. Den kan hjælpe dig med at finde retning og livsmod.
 
Kristuskransen er tænkt og udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og praktisk måde, som en hjælp på den sværeste af alle veje - vejen indad. 
 
"Kristuskransen vil minde os om vor Herre Jesus Kristus, og hvad han betyder for os, og bringe os nærmere Ham, der lovede altid at være på siden af os som vor ven og give os nyt mod på livet." 
>>Læs mere
 

  
En pilgrimssalme fra Bibelen
 
Salme 23 er en af de kendeste og mest brugte salmer i Det gamle Testamente
 
 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
 
Han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand. 
 
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. 
 
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.  
 
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.  
 
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.  
 
...............
Her kan du finde alle salmerne i Det gamle Testamente:
>>Salmernes Bog
 
     
   
Keltisk bøn:
Guds herlige skaberværk

For jorden, havet og himmelen, i harmoni og farvepragt,
takker vi dig, Gud.
For det evige, som strømmer gennem den fysiske verden,
takker vi dig, Gud.
For din herlighed, som stråler ind i tiden,
takker vi dig, Gud.
For naturens undere, spirende planter, syngende fugle,
og byernes summende energi,
takker vi dig, Gud.
For din søn, som genrejste os,
da vi glemte godheden i dit skaberværk,
takker vi dig, Gud.
For harmonien, som din Ånd skaber,
når den stilner vort livs oprørte vande,
takker vi dig, Gud.
For æren, du viser os ved livet,
som flyder i evighedens tidevand,
takker vi dig, Gud.
Du giver os plads og rum, som stjernerne i deres baner,
omgivet af din kærlighed.
Vi takker dig, Gud.

(Fra bogen ”Du er min ø i havet” Keltiske bønner fra Lindisfarne af Ray Simpson)
 
   
  
 
 
 
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den!
(Birgittas bøn)
 
 
 
 
 
 
 
"Den indre vandring"
 
Sådan kaldes ofte det aspekt ved vandringen, der hjælper os med at  vende sind og tanker imod Gud: Stillevandringen, andagten, bønnen.
 
Pilgrimsandagter / liturgier lige til at kopiere
De  må meget gerne redigeres.
 
 
 
 
 
     
  Mød os også på  
     
 
 
 
            NordjyskPilgrimsforening