Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Jesus´ egen bøn:
 
Vor Fader,
du som er i himlene!   
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje 
som i himlen
således også på jorden.
 
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde
 
For dit er Riget og magten og æren
i evighed!
Amen.
 
 
 
"Den indre vandring"
 
Sådan kaldes ofte det aspekt ved vandringen, der hjælper os med at  vende sind og tanker imod Gud: Stillevandringen, andagten, bønnen.
 
 
Pilgrimsandagter lige til at kopiere
De  må meget gerne redigeres.
 
 
 
 
Fra Taizé
 
Fra Troens kilder, Taizé
 
 
 
 
 
Hans-Erik Lindström,
tidligere pilgrimspræst i Vadstena,
har givet os de syv pilgrimsord. De springer ud af hans egen livserfaring  >>Læs mere
 
 
 
 
Hør biskop Martin Lønnebo fortælle om Kristuskransen
 
 
 
En enkel længsel
 
"I menneskets inderste findes en længsel efter et nærvær, et stille ønske om fællesskab. Lad os aldrig glemme, at en enkel længsel efter Gud allerede er begyndelsen på troen."  (Broder Roger, Taizé)
 
 
   
Hverdagsbønner
fra folkekirken

>>Læs mere

 
                                                                                                                                       
 
 
Fra biskop Søren Lodberg Hvas´ bibelmeditation
i Vodskov kirke ved den store nordiske pilgrimsvandring 2004:
 
"I Bibelen er rejsen og vandringen et grundmotiv - et billedligt udtryk for livet, det enkelte menneskes liv og folkets liv: At vandre med Gud, at være på vej frem mod et mål. Således skildres Jesu liv som en vandring - og han betegner sig selv som vejen og sandheden og livet - vejen, som fører mennesker til Gud."
 
                                                                                                                                       
  
 
Fra biskop Henrik Christiansens efterskrift i "Pilgrimsspor"
 
"-- pilgrimsfærden (står) som et blandt mange eksempler på, at også kristentroen og kirken har brug for kropslige udtryk og synlige redskaber til at bære følelse, tanke og erfaring videre - også gennem "tørre tider" - fordi vi og vor tro ikke er bare ånd, men vi er ånds-legemlige eksistenser. --- Derfor er der ingen saglig teologisk grundtil afvise hverken pilgrimssynet eller pilgrimsvandringen, for de har rødder i klassisk og reformatorisk kristendom." (Pilgrimsspor s. 138)
 
Læs mere om bogen "Pilgrimsspor" >>her
 
                                                                                                                                       
 
Den lille Pilgrimsbog
Hans-Erik Lindström
oversat og bearbejdet: Elisabeth Lidell
 
Den lille pilgrimsbog er en praktisk vejledning og samtidig et åndeligt forråd af udvalgte salmer, bønner, meditations- og bibelord, som pilgrimmen kan have med på vejen.
 
                                                                                                                                       
Pilgrims-
spiritualitet
En pilgrims længsel
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."                      (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)
 
 
 
   
       Langsomhed                  Stilhed
                                  Frihed       
                 Enkelhed
 
                    Bekymringsløshed 
   
                                   Åndelighed
                                      Fællesskab
 
"Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige
et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet.
Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig
livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud. ..."   
 
 
 
De syv nøgleord og Bibelen
Til hver af de syv nøgleord kan knyttes et ord fra Bibelen, altså et bibelord for hver dag i ugen    >>Læs mere
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
At være pilgrim
- en vandring i genopdagelsen af troen
 
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord
af pilgrim og præst Elizabeth Knox Seith:
 
 
At vandre som pilgrim er blevet mere og mere populært i Danmark inden for de seneste 15-20 år. Men det
at være pilgrim er ikke noget nyt, tværtimod. Over hele verden, gennem mange tusinde års historie, har
mennesker vandret som pilgrimme, i stort set alle religiøse traditioner.

Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis at begive sig afsted mod et helligt mål? For nogle betyder det hellige mål ikke noget i sig selv, men de vandrer alligevel mod det, for på den måde at være en del af den bevægelse, der fører mange andre afsted i samme retning.
 
-------
 
Guds stille fodaftryk
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens badevand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
Hvad betyder pilgrimsvandring
for tre garvede pilgrimme?
 
   
 
   
 
 
Styrke, kraft, livsmod, glæde
"At være pilgrim er blevet min identitet"
 
Det er på pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi, livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup  >>Læs mere
 
 
 
 
 
Pilgrim med hele hjertet
Formand for "Pilgrim i Sverige", biskop Martin Lind, fortæller til Pilgrimsvandring.dk:
 
"Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne tro. I vandringen bliver det tydeligt, at jeg er både krop og sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne i stilhed har lært mig meget om mig selv og fået mig til at se mit liv og min tilværelse i et nyt lys.." >>Læs mere
 
 
 
 
 
Pilgrimsbevægelsen
er ældre i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst Hans-Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde mennesker på, langt udenfor kirkens grænser. Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
 
                                                                                                                                       
   

     Når du pakker din rygsæk, så husk, at du 
     også har en inderside. Det er der,
     bønnen bor. Kristuskransen er skabt for
     at minde dig om bøn og livsmod
 
 
 
 
 
Kristuskransen
 
Den behøver egentlig slet ikke at fylde i rygsækken. Du kan have den om håndleddet. Den vejer ikke meget. Den kan hjælpe dig med at finde retning og livsmod.
 
Kristuskransen er tænkt og udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og praktisk måde, som en hjælp på den sværeste af alle veje - vejen indad. 
 
"Kristuskransen vil minde os om vor Herre Jesus Kristus, og hvad han betyder for os, og bringe os nærmere Ham, der lovede altid at være på siden af os som vor ven og give os nyt mod på livet." 
>>Læs mere
 

  
En pilgrimssalme fra Bibelen
 
Salme 23 er en af de kendeste og mest brugte salmer i Det gamle Testamente
 
 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
 
Han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand. 
 
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. 
 
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.  
 
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.  
 
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.  
 
...............
Her kan du finde alle salmerne i Det gamle Testamente:
>>Salmernes Bog
 
 
     
   
Keltisk bøn:
Guds herlige skaberværk

For jorden, havet og himmelen, i harmoni og farvepragt,
takker vi dig, Gud.
For det evige, som strømmer gennem den fysiske verden,
takker vi dig, Gud.
For din herlighed, som stråler ind i tiden,
takker vi dig, Gud.
For naturens undere, spirende planter, syngende fugle,
og byernes summende energi,
takker vi dig, Gud.
For din søn, som genrejste os,
da vi glemte godheden i dit skaberværk,
takker vi dig, Gud.
For harmonien, som din Ånd skaber,
når den stilner vort livs oprørte vande,
takker vi dig, Gud.
For æren, du viser os ved livet,
som flyder i evighedens tidevand,
takker vi dig, Gud.
Du giver os plads og rum, som stjernerne i deres baner,
omgivet af din kærlighed.
Vi takker dig, Gud.

(Fra bogen ”Du er min ø i havet” Keltiske bønner fra Lindisfarne af Ray Simpson)
 
   
  
 
 
 
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den!
(Birgittas bøn)
 
 
 
 
 
 
 
"Den indre vandring"
 
Sådan kaldes ofte det aspekt ved vandringen, der hjælper os med at  vende sind og tanker imod Gud: Stillevandringen, andagten, bønnen.
 
Pilgrimsandagter / liturgier lige til at kopiere
De  må meget gerne redigeres.
 
 
 
 
 
     
  NPF på facebook
 
     
 
 
 
 

 
En ny pilgrimssalme:
Gå i mørket med lyset
af Sten Kaalø
 
 
 
 
 
 
1. Gå i mørket med lyset.
    Gå i visheden om
    ikke at gå alene.
    Gå med lyset. Kom!