En pilgrims længsel

De syv pilgrimsord - nøgler til pilgrimmens sjæl"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud." (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)Langsomhed,


Stilhed,


Frihed,


Enkelhed,


Bekymringsløshed,


Åndelighed,


Fællesskab ("Delande")"Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet. Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud. ...

De syv nøgleord, Bibelen, hverdagen


Til hver af de syv nøgleord kan knyttes et ord fra Bibelen, altså et bibelord for hver dag i ugen.Kristuskransen

Når du pakker din rygsæk, så husk, at du også har en inderside. Det er der, bønnen bor. Kristuskransen er skabt for at minde dig om bøn og livsmodDen behøver egentlig slet ikke at fylde i rygsækken. Du kan have den om håndleddet. Den vejer ikke meget. Den kan hjælpe dig med at finde retning og livsmod. Kristuskransen er tænkt og udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og praktisk måde, som en hjælp på den sværeste af alle veje - vejen indad.

"Kristuskransen vil minde os om vor Herre Jesus Kristus, og hvad han betyder for os, og bringe os nærmere Ham, der lovede altid at være på siden af os som vor ven og give os nyt mod på livet."