Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
       
   
Betaling til foreningen
 
Mobile Pay 66992
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137
(Nordjyske Bank)
 
 
-------------------------

Foreningens
CVR nr.:
37216003
 
       
 
     
   

Album

Fortællinger og

billeder fra mange

års vandringer

   
 
 
 

Nordjysk Pilgrimsforening

  

   Pilgrimsforeningens

  årsprogram

  2019

   >>Her
 
 
 
 
   
 

  Meld dig ind i

  Nordjysk Pilgrims-
  forening
 
 
 
 
  Nordjysk Pilgrimsforenings mål er at være et økumenisk
  mødested om kristen pilgrimspraksis.
 
 

  Pilgrimsforeningen

  vil ...

  (Vedtægter)

   >>Her
 
 
 
   
 

  Bestil

  foreningens
  nyhedsbrev
   >>Her
 
 
 
       
 

  Til 

  Pilgrimsledere

 
 
 
          
   
 

  Referater

  fra

  generalforsamlingen

   >>Her
 

 
       
   
  

Fra pilgrims-

lederkursus

i Sæby 2019

 
 
 
   
 
 
  Nordjysk
  Pilgrimsforenings
  logo
er inspireret af et ringkors
efter keltisk forbillede.
 
 

 

 
                                                                                                                                       
 
 
Referat af generalforsamling
i Nordjysk Pilgrimsforening
16.03.2019 Nr. Uttrup Kirke

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sten Erik Løvgreen, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Gunhild Grarup, som blev valgt.
Til stemmetællere valgtes Frank Hytten og Erik Geisnæs.
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning for
2018 til godkendelse. Ernst fremlagde beretningen, se bilag 1.
Foreningen tæller nu 95 medlemmer og to juridiske
medlemmer, nemlig Birgittaforeningen og Pilgrims Mors.
Frank Hytten roste bestyrelsen for et godt flow i arbejdet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab for
2018 til godkendelse.
Ernst fremlagde regnskabet se bilag 2.
Kassebeholdningen pr 31. 12.18 er 41299,53 kr.
Regnskabet er revideret og påtegnet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
5. Forslag

5.1 Bestyrelsens forslag.
Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
 
5.2 Evt. indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmer.
 
6 Handleplan for det kommende år.
Gunhild gennemgik årets handleplan. Se bilag 4
 
7 Budget for det kommende år
Se bilag 3. Budgettet blev taget til efterretning.
 
8 Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat er 100 kr. for privatmedlemmer og 200 kr. for juridiske personer. Forslaget
blev vedtaget.

9 Valg

9.1 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg.
Ernst Hansen (modtager genvalg)
Gunhild Grarup (modtager genvalg) Ernst Hansen og Gunhild
Grarup blev enstemmigt genvalgt.

9.2 Valg af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Lars M. Jensen modtager valg.
Lars Møller Jensen blev enstemmigt genvalgt.
 
10 Eventuelt (ingen beslutninger).
Karen Marie Holst Jannerup gjorde reklame for Klosterrutevandringen fra Aalborg til Frederikshavn i løbet af
2019.  D. 26. - 29. september planlægger Den danske Klosterrute
og Birgittaforeningen en rejse til Vadstena.


Formandens og ordstyrerens underskrifter:

Referatet er godkendt af formand og ordstyrer.
 
 
Print referat og bilag:
 
Referat af generalforsamlingen >>Her
Bilag 1 Bestyrelsens beretning >>Her
Bilag 2 Revideret årsregnskab 2018 >>Her
Bilag 3 Budget 2019 >>Her
 
 
                                                                                                                                       
 
 
     
  Mød os også på  
     
 
 
 
            NordjyskPilgrimsforening
 
 
 
 
 
   
Bestyrelsen
NB: (at) = @
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: +45 20 88 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
Næstformand:
Henrik Busk Rasmussen
Tlf.: +45 98 17 26 91
HBR(at)km.dk
 
Sekretær:
Gunhild Grarup
Tlf. +45 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: +45 41 22 49 82
ulla.noerregaard5(at)gmail.com
 
Anne-Mette Kepler
Tlf.: +45 24 41 31 55
kepler(at)email.dk
 
Klaus Abildgaard
Tlf.: +45 22 88 75 04
klaus(at)DBS.dk
 
Kasserer: Hanna Hansen
Tlf.: +45 22 77 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
   
   
   
   
   
                                                                                                                                       
  
 
BESTYRELSENS FORUM 
(kræver password)