Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening
  

   Pilgrimsforeningens

  årsprogram

  2019

   >>Her
 
 
 
 
   
 

  Meld dig ind i

  Nordjysk Pilgrims-
  forening
 
 
 
       
 

  Pilgrimsforeningen

  vil ...

  (Vedtægter)

   >>Her
 
 
 
   
 

  Bestil

  foreningens
  nyhedsbrev
   >>Her
 
 
 
       
 
  Til 
  Pilgrimsledere
 
 
 
          
   
 

  Referater

  fra

  generalforsamlingen

   >>Her
 

 
       
     
  

Fra pilgrims-

lederkursus

i Sæby 2019

 
 
 
     
   
 
 
Nordjysk
Pilgrimsforenings
logo
Nordjysk Pilgrimsforenings logo
er inspireret af et ringkors efter
keltisk forbillede.
 
 

 

 
 
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder alle sine medlemmer:
 
 Lørdag 24. august: Medlemsarrangement Bjørnager, Tolne Skov, Sørig Kirke

Traditionen tro holder vi et sensommerarrangement kun for medlemmer.
 
Kl. 9.30
Vi mødes ved Landskabsmuseet Bjørnager, Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal, hvor Nordjysk Pilgrimsforening serverer kaffe / te rundstykker. Herefter er der tid til at se det lille, men spændende landskabs - og landbrugsmuseum

Kl. 10.45
Kører vi til Tolne Gjæstgivergård, hvor vi møder Gregory Hamilton Millers, som viser og fortæller os om hans japansk inspirerede keramik.

Kl. 12.00
Kører vi til Tolne Skovpavillion, hvor vi spiser vores medbragte mad. Herefter er der mulighed for, at deltage i en kort vandring i Tolne skov på ca. 1.5 km.

Kl. 13.30
Kører vi til Sørig Gamle Skole, hvor vi møder Dorthe Hansen, som er autodidakt keramiker. Her går filosofi og håndværk op i en højere enhed.

Kl. 14.45
Kører vi til Sørig kirke, hvor menighedsrådet har tilbudt, at lave kaffe til os. Efter kaffen holder Peter Grarup en kort andagt i Sørrig kirke.
 
Dagen planlægges af Ulla Nørregaard og Ernst Hansen. Arrangementet er gratis.
Tilmelding seneste d. 19. august.
Til : hannaogernst(at)gmail.com
                  Mobil 20 88 58 94
Vi forsøger at muliggøre samkørsel efter behov.
 
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
 
 
 
Referat af generalforsamling
i Nordjysk Pilgrimsforening
16.03.2019 Nr. Uttrup Kirke

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sten Erik Løvgreen, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Gunhild Grarup, som blev valgt.
Til stemmetællere valgtes Frank Hytten og Erik Geisnæs.
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning for
2018 til godkendelse. Ernst fremlagde beretningen, se bilag 1.
Foreningen tæller nu 95 medlemmer og to juridiske
medlemmer, nemlig Birgittaforeningen og Pilgrims Mors.
Frank Hytten roste bestyrelsen for et godt flow i arbejdet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab for
2018 til godkendelse.
Ernst fremlagde regnskabet se bilag 2.
Kassebeholdningen pr 31. 12.18 er 41299,53 kr.
Regnskabet er revideret og påtegnet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
5. Forslag

5.1 Bestyrelsens forslag.
Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
 
5.2 Evt. indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmer.
 
6 Handleplan for det kommende år.
Gunhild gennemgik årets handleplan. Se bilag 4
 
7 Budget for det kommende år
Se bilag 3. Budgettet blev taget til efterretning.
 
8 Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat er 100 kr. for privatmedlemmer og 200 kr. for juridiske personer. Forslaget
blev vedtaget.

9 Valg

9.1 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg.
Ernst Hansen (modtager genvalg)
Gunhild Grarup (modtager genvalg) Ernst Hansen og Gunhild
Grarup blev enstemmigt genvalgt.

9.2 Valg af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Lars M. Jensen modtager valg.
Lars Møller Jensen blev enstemmigt genvalgt.
 
10 Eventuelt (ingen beslutninger).
Karen Marie Holst Jannerup gjorde reklame for Klosterrutevandringen fra Aalborg til Frederikshavn i løbet af
2019.  D. 26. - 29. september planlægger Den danske Klosterrute
og Birgittaforeningen en rejse til Vadstena.


Formandens og ordstyrerens underskrifter:
¬¬¬
Referatet er godkendt af formand og ordstyrer.
 
 
Print referat og bilag:
 
Referat af generalforsamlingen >>Her
Bilag 1 Bestyrelsens beretning >>Her
Bilag 2 Revideret årsregnskab 2018 >>Her
Bilag 3 Budget 2019 >>Her
 
 
                                                                                                                                       
 
 
     
  Nordjysk Pilgrimsforening på  
     
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen
NB: (at) = @
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
Næstformand:
Henrik Busk Rasmussen
Tlf.: 98172691
HBR(at)km.dk
 
Sekretær:
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
ulla.noerregaard5(at)gmail.com
 
Kasserer: Hanna Hansen
Tlf.: 22 77 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
                                                                                                                                       
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137
(Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003
 
   
     
  
BESTYRELSENS FORUM 
(kræver password)