Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening
  

  Pilgrimsforeningens

  årsprogram

  2019

   >>Her
 
 
 
   
 

  Meld dig ind

  i
  foreningen
 
 
       
 

  Pilgrimsforeningen

  vil ...

  (Vedtægter)

   >>Her
 
 
   
 

  Bestil

  foreningens
  nyhedsbrev
   >>Her
 
 
       

  Læs om

 Foreningens

 logo

 
 
   
 

  Referater

  fra

  generalforsamlingen

   >>Her

 
 
 
 
Referat af generalforsamling
i Nordjysk Pilgrimsforening
16.03.2019 Nr. Uttrup Kirke

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Sten Erik Løvgreen, som blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Gunhild Grarup, som blev valgt.
Til stemmetællere valgtes Frank Hytten og Erik Geisnæs.
 
3. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning for
2018 til godkendelse. Ernst fremlagde beretningen, se bilag 1.
Foreningen tæller nu 95 medlemmer og to juridiske
medlemmer, nemlig Birgittaforeningen og Pilgrims Mors.
Frank Hytten roste bestyrelsen for et godt flow i arbejdet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab for
2018 til godkendelse.
Ernst fremlagde regnskabet se bilag 2.
Kassebeholdningen pr 31. 12.18 er 41299,53 kr.
Regnskabet er revideret og påtegnet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
5. Forslag

5.1 Bestyrelsens forslag.
Der er ingen forslag fra bestyrelsen.
 
5.2 Evt. indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen fra medlemmer.
 
6 Handleplan for det kommende år.
Gunhild gennemgik årets handleplan. Se bilag 4
 
7 Budget for det kommende år
Se bilag 3. Budgettet blev taget til efterretning.
 
8 Fastsættelse af kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsat er 100 kr. for privatmedlemmer og 200 kr. for juridiske personer. Forslaget
blev vedtaget.

9 Valg

9.1 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
På valg.
Ernst Hansen (modtager genvalg)
Gunhild Grarup (modtager genvalg) Ernst Hansen og Gunhild
Grarup blev enstemmigt genvalgt.

9.2 Valg af revisor. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen. Lars M. Jensen modtager valg.
Lars Møller Jensen blev enstemmigt genvalgt.
 
10 Eventuelt (ingen beslutninger).
Karen Marie Holst Jannerup gjorde reklame for Klosterrutevandringen fra Aalborg til Frederikshavn i løbet af
2019.  D. 26. - 29. september planlægger Den danske Klosterrute
og Birgittaforeningen en rejse til Vadstena.


Formandens og ordstyrerens underskrifter:
¬¬¬
Referatet er godkendt af formand og ordstyrer.
 
 
Print referat og bilag:
 
Referat af generalforsamlingen >>Her
Bilag 1 Bestyrelsens beretning >>Her
Bilag 2 Revideret årsregnskab 2018 >>Her
Bilag 3 Budget 2019 >>Her
 
 
                                                                                                                                       
 
 
     
  NPF på facebook
 
     
 
 
 
Bestyrelsen
NB: (at) = @
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
Næstformand og sekretær
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
ulla.noerregaard5(at)gmail.com
 
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende
Tlf.: 51 20 74 09
abt(at)km.dk
 
Henrik Busk Rasmussen
Tlf.: 98172691
HBR(at)km.dk
 
Kasserer: Hanna Hansen
Tlf.: 22 77 58 94
hannaogernst(at)gmail.com
 
                                                                                                                                       
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137
(Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003
 
   
     
  
BESTYRELSENS FORUM 
(kræver password)