Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Foreningen vil ...
 
- være et økumenisk mødested
- støtte kristen pilgrimspraksis
- yde praktisk hjælp til
   pilgrimme
- arbejde for et pilgrimscen-
   trum i Aalborg
- være et kontaktsted
- skabe udsyn og kontakt

For at nå de mål har vi brug for
at være mange. Læs mere her
på hjemmesiden og på facebook
og meld dig ind i foreningen. 
 
 
Foreningens vedtægter
 
 
Referater fra generalforsamling
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
Nordjysk
Pilgrimsforenings
logo
Nordjysk Pilgrimsforenings logo
er inspireret af et ringkors efter
keltisk forbillede.
 
                                                                                                                                       
Nordjysk Pilgrimsforening 
Nordjysk Pilgrimsforening

Generalforsamling:
Lørdag den 16/3 2019 kl. 14.00

- en del af PILGRIMSDAGEN, som begynder med morgenkaffe
kl. 09.00.
 

Kære medlemmer af Nordjysk Pilgrimsforening,

Hermed indkaldes til generalforsamling lørdag den 16. marts 2019 kl. 14.00 i Nørre Uttrup Kirke Amalienborgvej 6, 9400 Nørresundby

Det er vigtigt, at du kommer og er med i samtalen om foreningens fremtid. Desuden er det hyggeligt at mødes, og i løbet af dagens øvrige program vil vi alle blive klogere på pilgrimsarbejde hos os selv og vore venner.

Har du forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal du senest den 2/3 2019 sende det til bestyrelsen: hannaogernst(at)gmail.com. Det vil blive lagt på hjemmesiden: www.pilgrim-nordjylland.dk senest den 9/3 2019 sammen med regnskabet og evt. andre bilag til dagsordenen.

(jfr. vedtægterne § 5.4: Forslag fra medlemmer, der ikke fremgår af den udsendte dagsorden, og som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til foreningens bestyrelse senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres af bestyrelsen på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen. Sådanne forslag skal være fremsat af mindst tre navngivne, stemmeberettigede medlemmer af foreningen.)
 
 
Dagsorden
I overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Fremlæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning
    for 2018 til godkendelse. >>Hent her
4. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab
    for 2018 til godkendelse. (Kommer senere)
5. Forslag
5.1 Bestyrelsens forslag.
5.2 Evt. indkomne forslag.
6. Handleplan for det kommende år.
7. Budget for det kommende år.
8. Fastsættelse af kontingent.
9.1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
    På valg Gunhild Grarup (modtager genvalg) og
    Ernst Hansen (modtager genvalg).
9.2. Valg af revisor. Revisor må ikke være medlem af  
    bestyrelsen. Lars M. Jensen er på valg.
10. Eventuelt (Ingen beslutninger).
 
 -----------
Bemærk: Den 1/2 2019 er der rettet et navn i pkt. 9.1 Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
------------
 
Print indkaldelse og dagsorden >>Her
Print bestyrelsens beretning >>Her
 

---------------------------------------------------------------------------
 
HUSK: Generalforsamlingen er en del af PILGRIMSDAGEN i Nørre Uttrup Kirke.  Se hele dagens program >>Her
 
Hvis man kun vil deltage i generalforsamlingen, betaler man på stedet kr. 25.- for kaffebordet.
 

FRED OG ALT GODT!
Nordjysk Pilgrimsforening Bestyrelsen
Aalborg d. 21. januar 2019
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 Bliv medlem
  Bliv en del af fællesskabet. Det koster
  100 kr. om året, og du får rabat ved
  en del af foreningens arrangementer.
 
   
Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrevet, som udsendes
(mail) nogle gange om året
   
                                                                                                                                       
 
 
     
  Følg os på facebook
 
     
 
 
 
 
Bestyrelsen
NB: (at) = @
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
 
 
Næstformand og sekretær
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
 
 
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende
Tlf.: 51 20 74 09
 
 
Henrik Busk Rasmussen
Tlf.: 98172691
 
 
Kasserer: Hanna Hansen
Tlf.: 22 77 58 94
 
 
                                                                                                                                       
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137 (Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003
 
   
     
  
BESTYRELSENS FORUM 
(kræver password)