Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Pilgrimsalbum 2018
2018
 
 
Onsdag 2. maj: Pilgrimsvandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ
Vandringens tema: En pilgrim krydser mit spor

Nordjysk Pilgrimsforening og pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ kirke indbød igen i år til en økumenisk forårsaftenvandring med opstart i Vor Frue Kirke i Aalborg kl. 16.30. Her holdtl en af kirkens præster, Lena Bentsen, en fin andagt i kirkens kor og sende os af sted.
 
Vandringleder var Sten Erik Løvgreen, og Gunhild Grarup stod for den åndelige del af vandringen.

Vandringen gik gennem Almen Kirkegård, hvor vi så to unge frihedskæmperes grave, Niels Erik Vangsted og Morten Nielsen, samt Sct. Josephs søstrenes gravplads. Videre gik det ad et stykke af Hærvejen mod syd, gennem Mølleparken, Solbyen, tilbage mod fjorden og den katolske Sct. Mariæ Kirke, hvor sognepræst Jude Kulas modtog os og holdt en fin og stemningsfuld aftenandagt.

Aftenen sluttede igen i år med kaffe/ the og hyggeligt samvær i menighedslokalerne ved Sct. Mariæ Kirke. Der blev leet meget ved det veldækkede bord, og alle var enige om, at det er en værdifuld tradition, der her er bygget op med et godt fællesskab mellem den katolske og lutherske menighed.
 
                                                                                                                                       
 
 
 
27/4 2018:
Pilgrimmenes Dag 2018
Store Bededag i Mariager
"Forundring over skaberværket"
 
De fire foreninger, Birgittaforeningen i Mariager, Pilgrim Mors, Viborg Pilgrimsforening og Nordjysk Pilgrimsforening fejrede Pilgrimmenes Dag 2018 i Mariager.
 
Dagen begyndte med festlig gudstjeneste i den imponerende kirke, som jo er resten af  det vældige Birgitta-kloster fra middelalderen.
 
Derefter vandrede et halvt hundrede pilgrimme ud i foråret under Anni Engedals lederskab og med sognepræst Jacob Krogh Rasmussen som den åndelige vejleder. Det blev en vidunderlig tur i solrigt vejr og med godt fællesskab.
 
 
     
 
 
Vel tilbage i Mariager og efter det gode kaffebord kom det, der for mange var dagens højdepunkt, nemlig mødet med den svenske biolog Strefan Edman, som sammen med sin frue, Britt-Inger havde taget turen over Kattegat fra boligen i Ljungskile nord for Gøteborg.
 
Stefan er kendt af mange i Danmark bl.a. for bogen "Jordens og sjælens overlevelse", som han har skrevet sammen med biskop Martin Lönnebo (Kristuskransens fader).
 
Nu er Stefan aktuel med bogen "Mot alla odds?". Den er endnu ikke oversat til dansk, men det går let at læse det svenske.
 
Stefans emne var "Forundring over skaberværket" og som en rød tråd igennem det hele gik det, man godt kan kalde hans kæphest: De fire f´er: Forståelse, forundring, forandring, fortrøstning (håb).
 
Stefan havde været med på vandring og kunne fortælle om noget af de fugle, han havde set og hørt på vejen. Med sig havde han havde også taget grønne planter, en håndfuld jord og en vinbjergsnegl, som han havde mødt ude i det grønne.
 
Med disse "enkle" ting som udgangspunkt prøvede han ud fra sin store viden om naturen at få os til at forstå lidt og dermed forundres. Tænk, at et grønt blad i hver cm2 rummer 40 millioner små ilt-fabrikker, som er med til at sikre os ilt til lungerne. En håndfuld almindelig havejord indeholder milliarder af levende organismer, som alle er grundlg for vor eksistens. Hvis de dør, dør vi også.
 
Med den forståelse er det ikke så vanskeligt også at forstå, at der er brug for, at vi forandrer vor måde at leve på, så vi ikke slår liv ihjel og dermed os selv. Det kan være ganske enkelt: Tag cyklen til købmanden i stedet for bilen. Spis lidt mere fisk og kylling i stedet for rødt kød. Tænk over, hvor de ting, du vil købe, er produceret. o.s.v.
 
Der var stor lydhørhed i forsamlingen, og selv om vi lyttede til en svensk videnskabsmand, tror jeg, at Stefans eget succeskriterium blev nået: Han var tilfreds, hvis vi forstod 70 %.
Den langvarige og varme klapsalve antydede, at vi havde fået noget at tænke over.
 
Dagen sluttede på bedste "Birgitta-forenings-vis" med en dejlig suppe, inden vi tog hinandens hænder og sang "Må din vej gå dig i møde".
 
Stor tak til lederne fra de fire foreninger, der havde planlagt og gennemført en fantastisk dag og til vor nye ven fra Sverige, Stefan Edman.
 
Læs mere på Stefans hjemmeside >>Her
 
Næste år vil Pilgrimmenes Dag, Store Bededag, blive fejret af hver forening for sig, men om tre år kommer det næste store stævne. Der er grund til at glæde sig.
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
Lørdag 3/3 2018 holdt pilgrimsforeningen
sit årsmøde med generalforsamling i
Nr. Uttrup Kirke.
 
Et af foreningens medlemmer, Birgit Simmelsgaard, skrev efter mødet: "Tak for en rigtig god og indholdsrig dag", og dermed udtrykte hun vist alles oplevelse.
 
Sognepræst i Nr. Uttrup, Henrik Busk Rasmussen, som i dagens løb blev indvalgt i bestyrelsen, indledte med morgenandagt i den dejlige kirke. Hans frue, Susanne Rasmussen, som er organist, spillede smukt på orglet for os.

Formiddagens indlæg blev leveret af Claus Søndergaard, der med udgangspunkt i sin bog
"Tro, stress og depression - i verdens lykkeligste
land" om sit livs vandring
 
Her er det kaffetid
 
 
Formand og fore-dragsholder
   
 Det hele starter med, at Claus Søndergaard begynder på et nyt
arbejde med iværksættelse og
opstart af ”Den Sikrede Institution Kompasset" for Region Nordjylland. Claus begynder med store
ambitioner og gåpåmod, men oplever i arbejdet med svært kriminelle børn og unge en voldsom deroute, der begynder med stress, depression og selvmedicinering. Han kan – eller vil - ikke erkende, at han er syg.
 
 Claus Søndergaard
 
 
 
 
Det ender med et voldsomt kollaps, som han intet selv husker fra. Han indlægges på en psykiatrisk afdeling, og fra da af starter rejsen tilbage til livet. Han får hjælp af sin leder og en psykolog, af venner og familie. Desuden henter Claus hjælp i sin tro og i forskellige teknikker til at finde ro og vende tilbage til livet. 
 
 
Efter en solid frokost og en vandretur ledet af Henrik, var det tid til foreningens generalforsamling. Formand Ernst Hansen bød velkommen. Sten Erik Løvgreen blev valgt til ordstyrer, og alt forløb på bedste vis. Bestyrelsens lange beretning om årets aktiviteter blev godkendt ligesom regnskabet og budgettet for 2018. Der blev taget afsked med Else Skak Jensen, som forlod bestyrelsen med det resultat, at bestyrelsen nu skal på udkig efter en ny kasserer. Til to ledige bestyrelsesposter valgtes Ulla Nørregard og Henrik Busk Rasmussen, og der blev vedtaget nogle ændringer i foreningens vedtægter. (Når referatet er behørigt underskrevet, vil det kunne ses her på hjemmesiden sammen med alle bilag).  
 
Sten Erik styrer generalforsamlingen
 
 
 
 
 
Steinar lytter til foredrag. Senere
kom han selv i ilden
     
Efter sådan en lang dag var det ikke nogen helt let opgave at holde forsamlingens opmærksomhed fangen, men det lykkedes fint for Steinar Pettersen, medlem af foreningen og bosat i Kiel, som var kommet hele den lange vej for at være en del af fællesskabet og fortælle om årets vandring på Sunnivaleia på Norges vestkyst.

Vandringen er inspireret af legenden om Sct. Sunniva, og den er et fælles norsk-tysk projekt, som Steinar er medleder af. Danskere er også velkomne.
 
Steinars billeder og forklaringer kan ses >>her.
 
Det blev snakket grundigt over frokosten
og kaffekopperne, og den sædvanlige fornemmelse af godt fællesskab bredte
sig, indtil hele mødet sluttede på vanlig
og god vis ved, at vi alle tog hinanden i
hænderne og sang: "Må din vej gå dig i møde".
 
__________________
Kasserer og sekretær venter på generalfor-
samlingens start
(Klik på billederne for at forstørre)
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
23.-25. februar. En af årets store oplevelser sammen med
3000 pilgrimme fra hele Europa:
Til 10-års pilgrimsjubilæum i Hamborg
Og forår i Galilæa
 
Vi var ikke så mange fra Nordjylland - faktisk var vi fire -, men vi mødte da flere danskere i dagenes løb, og så mødte vi en dejlig stor flok tyske pilgrimme. De kom bogstaveligt talt i tusindvis fra mange steder i Tyskland, og sammen med dem pilgrimme fra Norge, Danmark, Østrig, Schweiz, Ungarn - og
måske endnu flere lande. Gudstjenesten lørdag formiddag talte hen ved 800 deltagere. Mange af dem kom vandrende fra forskellige steder i byen og fyldte det store kirkerum med sang.
 
Provst og førstepræst i Jakobi, Astrid Kleist, bød velkommen og ledede gudstjenesten. Biskoppen fra Slesvig, Gothart Magaard, prædikede, og kirkens pilgrimspræst, Bernd Lohse, som vi flere gange har
haft glæden af at have besøg af i foreningen, lyste velsignelsen over den kæmpestore forsamling.
 
Mange gange i dagenes løb blev det understreget, hvor vigtigt det var, at fremsynede mennesker i
den store "Hauptkirche" Sct. Jakobi og i landskirkens ledelse for 10 år siden så betydningen af pilgrimsarbejdet som en måde at slå følge med søgende mennesker og at være medmennesker
sammen med dem, der vil gå på Guds grønne jord med håb om, at den må vedblive med at være grøn.
 
At pilgrimsvandring er blevet et væsentligt begreb i et moderne samfund som en vej til fred, stilhed og enkelhed midt i et stadig mere kompliseret og larmende samfund, blev meget tydelig, da den festlige gudstjeneste lørdag formiddag var forbi og de 53 stande rundt i de store rum åbnede. Her kunne man møde kirker, organisationer og enkeltpersoner, der på mange forskellige måder arbejder med pilgrimsvandring, stilhed og kristen spiritualitet i Tyskland, Norge, Ungarn, Danmark o.s.v.
 
Der blev spist pilgrimssuppe, udvekslet hilsner, tanker og drømme af de omkring 3000 pilgrimme, som gennem dagen besøgte kirken. Det kunne høres under de høje hvælvninger. Men oppe ved kirkens alter var der ro. Her stod folk efter gudstjenesten ganske stille i lange rækker for at nå frem til en af de tilstedeværende præster, der bad en bøn og velsignede alle de pilgrimme, der ønskede det.
 
   
 
En af mine gode venner fra Hamburg, Engel, fortalte med glæde i stemmen, at hun mandag sammen med 28 andre fra Sct. Jakobi skulle på pilgrimsfærd til Det hellige land. "Og nu skal jeg hen og have min pilgrimsvelsignelse", sluttede hun.
 
Jeg har senere udvekslet SMS med Bernd Lohse. Han skriver: Det er forår i Galilæa!
 
PGR
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
   
   
Hvis du sidder lige så stille
og kigger her, vil du se ca. 100
billeder fra meget forskellige
vandringer over mange år. Du
kan også gå på opdagelse i
siderne med pilgrimsalbum.
Der er meget at se på!