Lørdag 2. november: PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus kl. 9.30 – 17.00
Dagen står i HÅBETs tegn

Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg og rektor for Pastoralsemniariet, nuværende teologisk konsulent ved Viborg Stift, kendt som en medrivende foredragsholder, holder foredrag om den tyske præst og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer: ”HÅBETS GENOPSTÅEN på ruinerne af det 20. årh.s verdenskrige”.
 
Dietrich Bonhoeffer (4. februar 1906 – 9. april 1945) var en tysk, luthersk præst, teolog og deltager i den tyske modstandsbevægelse mod nazismen. Han blev arresteret i marts 1943, sat i fængsel og hængt fire uger før 2. verdenskrigs afslutning i Europa.

Efter foredraget og frokost, går vi en Håbsvandring. Vi går gennem byen og kirkegården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen afsluttes med en kort andagt i Klosterkirken.
 
Dagens Program:
9.30 – 10.00: Kaffe, the og rundstykke
10.00 - 10.15: Morgenandagt
10.15 - 11.45: Foredrag og spørgsmål
12.00 – 12.45: Frokost
13.00 – 16.15: Vandring, incl. kaffe
17.30 – 17.00: Andagt i Klosterkirken
 
PRINT programmet >>Her

Pris (incl. foredrag og frokost): 150,- kr.
Konto nr. 7420 1202137 (Nordjyske Bank)
eller Mobile Pay 66992.
HUSK tydeligt navn.

Tilmelding: Senest 22. oktober til Ernst Hansen:
Mail: tilmeld.pilgrim.npf@gmail.com
Tlf.: 20 88 58 94
 
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
 
 
 
     
  Mød os også på  
     
 
            NordjyskPilgrimsforening