Hans-Erik Lindström
På vej til Emmaus
- om vandring og om at være pilgrim
-----------------------------------------------
Udgivet på dansk af Nordjysk Pilgrimsforening
Ikonen på forsiden er af Søster Abraham.
Fotos inde i hæftet af Gunhild Grarup og
Steinar Pettersen.
 
       
Format: A5, 36 sider.
 
Pris: 15,- kr.
(Ved køb af mindst 100 stk. 12,- kr.)
pr. stk. + porto.
 
 
Send din bestilling til NPFs formand,
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
Læs s. 4-5:
 
           
       
Indledning
 
Findes der nogen bedre beskrivelse af det helt særlige ved pilgrimsvandringen end Emmaus-fortællingen? Jeg tror det ikke. Det er som om, fortællingen om de to forundrede og søgende vandrere på vej til den lille by Emmaus repræsenterer de mennesker, som i dag bærer på et håb om ”noget mere” i tilværelsen. De som vil ud på de evige spørgsmåls vandresti og søge efter svar på de mange ubesvarede spørgsmål og skjulte længsler efter mening og livsmod, som måske har ligget og ulmet et helt liv i hoved og hjerte. Mødet med den fremmede, som slår følge med de to pilgrimme, forandrer deres liv. Sådan er det ofte på en pilgrimsvandring. Mødet med fremmede og helt ukendte mennesker kan forandre ens liv, fordi man deler livsfortællinger med hinanden. Pludselig kan skjulte lag i det indre blive tydelige, og man får øje på det, man hidtil ikke har set og forstået. Livet oplyses. Krop og sjæl i samspil. Fødderne fører os fremad på den ydre vandring, og sjælen næres af fælleskabet/”delande” *) og stilheden på den indre vandring.
 
Dette skrift fortæller om syv begreber – pilgrimmens fokusord – som ofte anvendes om den fysiske vandring, men også om hele vor livsvandring. Ordene: Opbrud, Vandring, Rasteplads, Måltid, Bøn, Møde og Mål beskriver pilgrimsvandringens ”krop og sjæl”, den ydre og den indre vandring. Omkring disse ord formes også denne fortælling om vejen til Emmaus. Sammen med hvert fokusord findes et afsnit med et af Pilgrimmens syv nøgleord: Frihed, Enkelhed, Stilhed, Bekymringsløshed, Langsomhed, Åndelighed og Fællesskab / ”Delande”.
 
Disse afsnit har tidligere været brugt i bogen ”På väg – att leva som pilgrim i ett höghastighetssamhälle” (Vadstena Pilgrims-
centrums eget förlag ”Peregrinus” 2017).
 
Vi er alle på vandring ad den sti, der kaldes livet. Vi har alle et opbrud bag os nemlig vort livs tilblivelse, og vi er alle på vej mod det mål, som venter efter og bag ved dette liv. Sådan forstået er vi alle pilgrimme.
 
Pax et bonum! (Fred og alt godt!)
 
Hans-Erik Lindström
 
 
----------------------------------------------------------------------------
 
*) ”Delande” kan ikke rigtig oversættes til dansk. Det betyder ”Det at dele”. Det har vi ikke et navneord for, men det handler også om det, vi kalder ”fællesskab”. Derfor bruges begge ordene her i teksten.
 
           
 
 
Indhold


Indledning

Fortællingen om Emmaus-vandringen

Opbrud – fra Jerusalem (i langsomhed)

Vandring – til Emmaus (i frihed)

Møde – med en ukendt ledsager (i fællesskab, ”delande”)

Rasteplads – langs vejen (i bekymringsløshed)

Bøn – den vigtige velsignelseshandling (i stilhed)

Måltid – dele brødet (i enkelhed)

Målet – at fortælle for verden (i åndelighed)

Efterord
 
 
 
 
 
 
 
     
  Mød os også på  
     
 
 
 
            NordjyskPilgrimsforening