Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
 

    Sagt og

   skrevet

    om pilgrimsvandring

    >>Her
 
 
 

Pilgrimslitteratur

Bøger og artikler

Et ord med på vejen
("Supplement" til Den lille Pilgrimsbog)
  
   En fin samling tekster til vandringen,
   andagten, gudstjenesten eller til personligt
   brug. Udarbejdet af svenske pilgrimme.
   Hans-Erik Lindström har redigeret bogen,
   og Elisabeth Lidell oversat den til dansk.
 
                                                                                                                                       
 
 
Hans-Erik Lindström
På vej til Emmaus
Om vandring og om at være pilgrim
 
 
 
       
Udgivet af Nordjysk Pilgrimsforening
 
Format: A5, 36 sider.
 
Pris: 15,- kr.
(Ved køb af mindst 100 stk. 12,- kr.)
pr. stk. + porto.
 
 
Send din bestilling til NPFs formand,
 
 
Læs Hans-Erik Lindströms indledning og køb >>Her
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
At være pilgrim
- en vandring i genopdagelsen af troen
 
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord
af pilgrim og præst Elizabeth Knox Seith:
 
 
At vandre som pilgrim er blevet mere og mere populært i Danmark inden for de seneste 15-20 år. Men det at være pilgrim er ikke noget nyt, tværtimod. Over hele verden, gennem mange tusinde års historie, har mennesker vandret som pilgrimme, i stort set alle religiøse traditioner.

Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis at begive sig afsted mod et helligt mål? For nogle betyder det hellige mål ikke noget i sig selv, men de vandrer alligevel mod det, for på den måde at være en del af den bevægelse, der fører mange andre afsted i samme retning.
 
-------
 
Guds stille fodaftryk
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens badevand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor tiltrækker pilgrimstanken så mange.
 
Ikke alle vandrende er sig bevidste om den åndelige længsel, når de begynder deres vandring, men de færreste kommer hjem uden på en eller anden måde at være blevet berørt i deres gudsforhold. Der findes dog også kulturelt orienterede pilgrimme, som først og fremmest vandrer eller bevæger sig ad de gamle pilgrimsveje for at genopdage noget af den kulturarv, der ellers synes at have været på vej til at gå tabt i den nyere europæiske historie. Men for de fleste udgør det religiøse og spirituelle på en eller anden måde et fascinationsfelt, uanset om man betragter sig selv som troende eller ej.

Den moderne pilgrimsspiritualitet skal ikke ses som et forsøg på at vandre sig til frelse – tværtimod er det måske værd at indse, at frelse som sådan slet ikke er det, som står øverst blandt de eksistentielle spørgsmål, som en moderne pilgrim vandrer ud med. Mange vandrer afsted i forsøget på at finde vished om, hvorvidt der overhovedet findes en Gud. Eller for at sige det mere præcist: I længslen efter at finde spor af den fornemmelse for hellighed, som længe har været gået tabt i den moderne, rationelle tidsalder.
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
Pilgrimsbevægelsen
 
Pilgrimsbevægelsen er ældre og har gjort flere erfaringer i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst Hans-Erik Lindström gør sig:
 
 
(Dette er ikke en bog, men et "brev", som pilgrimspræst
Hans-Erik Lindström skriver til Den svenske Kirke):
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at  møde mennesker på, langt udenfor kirkens grænser.
 
Hvad er forklaringen?
 
Jeg vil skitsere fem sider af pilgrimsvandringen, som jeg tror
bidrager til udviklingen og som også kan ses som bidrag til kirkens tro og liv.
 
1. Naturen. Færre og færre går i kirke, mens stadig flere går ud i naturen for at finde ro og stilhed. For mange bliver det en
åndelig erfaring. Naturen er blevet manges katedral. .....
 
2. Kroppen. Husker I devisen "En sund sjæl i en sund krop"?  I pilgrimsbevægelsen er kroppen med på en særlig måde. ---
Vi er mennesker med både sjæl og krop eller som kristen tro siger: Vi består af krop, sjæl og ånd. Krop og sjæl hører sammen. .....
 
3. Enkelheden. På vandringen behøver man som regel ikke bære mere end syv-otte kilo i rygsækken. I den er alt, hvad man
behøver. --- At leve enkelt bliver en frihedsoplevelse. .....
 
4. Delandet (Fællesskabet). Det er let at samtale på vejen. Det, jeg savner mest i vor kirke er nok dette. Et rum, hvor vi kan
dele tro og liv. - - -  Pilgrimsvandringen åbner for et dybt fællesskab.
 
5. Målet. Tidligere kunne det være svært at tale om målet for livsvandringen - himlen. Jeg er selv opvokset i 1960-erne og
kunne synes, at talen om himlet let blev en flugt fra virkeligheden. "You´ll get pie in the sky when you die" (Joe Hill). Men i
årenes løb er målet for vor livsvandring blevet stadig mere levende og vigtigt. I stedet for en flugt fra et tungt liv er himlen
blevet et sakramente - en ekstra kraftkilde i det liv, jeg lever nu. ....
 
                                                                                                                                       
 
 
 
   Den Danske Klosterrute
  Fra Viborg til Aalborg
   herunder Birgittaruten     
   Pris: 329 kr.  >>Køb her
 
   Bind 9 af serien på 10 bind:
   Forlaget skriver bl.a.: Bogen er en udførlig  
   guide til strækningen Viborg-Aalborg. En
   samlet forløb på ca. 300 km: Viborg, Hobro,
   Mariager, Hadsund, Aars – med en afstikker
   til Livø – videre til Sebbersund, Nibe, Frejlev og Aalborg. Ruten fra Viborg til Mariager kaldes også for Birgittaruten.
 
Omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise og indkøbssteder, anden praktisk information. Kan være til nytte for alle, der er interesserede i at få grundig besked om seværdigheder i Danmark.
 
Læs mere på Den danske Klosterrutes hjemmeside >>Her
 
                                                                                                                                       
 
 
  Charlotte Rørth, Jeg mødte Jesus
  På en arbejdsrejserejse til Spanien i 2008 får
  Charlotte Rørth en uventet oplevelse: Jesus
  viser sig for hende og "taler" med hende.
  Hun siger om sig selv, at hun hverken har
   været specielt religiøs eller søgende.
  Bogen rummer beskrivelser af to møder med
  Jesus, Rørths tanker herom og senere
  oplevelser af usædvanlige fysiske fænomener,
  af hendes frygt for at blive stemplet som skør og af hendes umådelige glæde.
Udgivet: 2015.     Forlag: Information
 
 
 
Sankt Kjeld af Viborg
af Erling Agergaard
  
Om skt. Kjeld: Han blev modarbejdet af sine
kolleger og han blev  svigtet af sin foresatte.
Han viste styrke, men han viste sig også at være
sårbar. Beretningen om den danske helgen, Sankt
Kjeld, er fortælling om at stå alene - med livet som
indsats. Den er et drama om et højt begavet
menneske, der turde kæmpe for sine næstekærlige
idealer og turde give afkald. Derfor blev han hadet af
sine egne, men elsket af folket.

Sankt Kjeld døde som blot 45 årig. Der skete herefter forunderlige ting blandt folk, der stadig troede på hans undergørende karisma.

Legenden om Sankt Kjeld udspinder sig i en barsk tid. Kongemord og fejder. Drab på kirkens mænd, korstog og geskæftige paver. Dette er 1100 tallets Europa. Kjelds rolle i denne bevægende historie beviser at legenden om ham rækker langt ud over Viborgs bygrænser.

Dog er legenden ikke blot en historisk kilde af gylden værdi, dens fornemmeste opgave er også at minde læserne om de idealer, den enkelte selv bør forme sit liv efter.

Viborg Pilgrimscentrums forlag
bogen er udgivet med støtte fra Viborg Kommune og Velux fonden

Bogen koster 150 kr. + evt. forsendelse 35 kr.
Kan afhentes i Viborg Pilgrimscentrum (åbent onsdage 12.30 - 15.30)
Villavej 10, 8800 Viborg
eller bestillesmail: kontakt(at)viborgpilgrimscentrum.dk
 
                                                                                                                                       
  Pilgrim - en Caminovandring
  af Annedorte Ries
 
  Forlaget Borgen.
  Fra Kr. 212,-  (E-bog fra kr. 129,-)
 
  En ung udbrændt læge, der til daglig arbejder
  med døende mennesker, vandrer de 800 km på
  caminoen – en pilgrimsrute fra den franske
  grænse Pyrenæerne henover Nordspanien til
  Santiago de Compostela - og skildrer, hvordan
hun dag for dag finder tilbage til værdsættelsen af livet, som det udfolder sig på sletten, og får nyt håb   for sit liv i Danmark. Som læser mærker man direkte forandringen i beskrivelsen af møderne med de lokale og de andre pilgrimme og oplives og lever med på denne inspirerende rejse.
 
 
                                                                                                                                       
 
   
Martin Lind, Salt, brød & vin
En pilgrimsteologi
 "Martin Lind har gennem 16 år været biskop i Svenska Kyrkan, Lindköping stift. Han er kendt som en farverig og åbensindet teolog med et stort samfundsengagement og en stor livsglæde.
I Salt, brød og vin viser han, hvordan pilgrimsvandringen kan være vejen ud i verden, ud i menneskeligt fællesskab, som alternativ til en selvcentret, individuel åndelighed."
Forlaget Alfa, pris: 179,00 kr.
 
 
                                                                                                                                       
     
 Ann Persson,  Kærlighedens cirkel
er velegnet som introduktion for alle, som ønsker at bruge ikoner i forbindelse med meditativ bøn og erfare nogle af de åndelige rigdomme fra denne tradition.
Billedet af Den Hellige Treenighed, malet af den russiske kunstner Andrei Rublev, er formodentlig en af de mest kendte og højest elskede ikoner fra den ortodokse kirke. Ann Persson fortæller i denne bog om sine egne refleksioner under betragtningen af ikonen. Desuden får læseren et rids af ikonografiens historie og tradition.
ISBN 978-87-564-6142-9
Lohse. Pris: 149,95 kr
 
       
                                                                                                                                       
  
 
 
Åbent sind, åbent hjerte
Thomas Keating
192 sider, kr. 199,00
Forlaget Boedal
 

Thomas Keating bryder med en elitær forståelse af kontemplation, som lader den være et speciale for særligt udvalgte, f.eks. munke og nonner.

Kontemplation handler om at vokse i sin relation til Jesus Kristus, så den bedende kommunikerer med ham hinsides ord tanker og følelser.

Det handler om at vente på Gud og at lade Helligånden lede bønnen.

Keating tilbyder centrerende bøn som en hjælp til at nå den indre stilhed med Kristus.” Pastor Ole Skjerbæk Madsen i bogens forord

 
                                                                                                                                       
Du er min ø i havet
 
Keltiske bønner fra Lindisfarne
Af Ray Simpson
176 sider, indbundet
Forlaget Boedal
 
 
Du er min ø i havet er moderne, keltisk inspirerede tidebønner fra Englands hellige ø Lindisfarne. I en tid, der er præget af stress og jag, er de livsnære bønner en hjælp til mennesker, der mærker behovet for et regelmæssigt bønsliv.
 
 
Bønnebogen kan bruges både af enkeltpersoner og i fællesskab: Hjemme, på arbejdspladsen, på rejser, i smågrupper og i større sammenhænge. Forfatteren Ray Simpson er præst med baggrund i Den Anglikanske Kirke. Han er leder af det økumeniske Aidan- og Hilda-fællesskab på Lindisfarne og har skrevet en række bøger om keltisk spiritualitet.
 
 

Samme forfatter har skrevet:

 
  Keltiske spor
  Forlaget Boedal
  I dag oplever vi en stigende interesse for den kristne 
  keltiske tradition. Den voksede frem i Irland og Skotland fra
  det femte århundrede, og selv om den kan synes fjern i
  både tid og udtryksmåde, udfordrer og inspirerer den
  mange åndeligt søgende i dag.
  Det skyldes ikke mindst den keltiske kristendoms
  helhedssyn på mennesket og naturen.
  Inspiration og udfordring til vores tid Af Ray Simpson

     

                                                                                                                                       
 
 
 
Undskyld!  Lige et øjeblik ...
 
Brug et par minutter på denne bog. Den er helt speciel. Du kan ikke se det, fordi billedet er så lille,  men undertitlen er: Når tragedien møder evigheden.
 
Hytten af William Paul Young
256 sider, paperback
Romanen om en fars møde med lidelsen og ondskaben - og med den Treenige Gud i en hytte i ødemarken. Solgt i over 18 mill. eksemplarer.
Forlaget Boedal
Pris: DKK 199,95
 
 
 
 
Forlaget skriver.
"HYTTEN beskæftiger sig med det tidløse spørgsmål: Hvor er Gud i en verden, der er hjemsøgt af så ubeskrivelig en lidelse? Læsernes reaktion på romanen viser, at de overraskende svar, Mack finder, er i stand til at forandre menneskers liv."
 
 
 
 
 
 
Min mening er, at hvis du kan læse denne bog uden at grine og uden at få våde øjne, og uden at få ryddet gevaldigt op i dine sædvanlige billeder af Gud, er du lavet af sten. Og måske har bogen ret. Måske er Gud anderledes end jeg havde troet. Meget anderledes --- !
/PGR
 
                                                                                                                                       
Kristuskransen
af Martin Lönnebo
Unitas Forlag, 2005
ISBN(10) 87-7517-623-8
ISBN(13) 978-87-7517-623-6
 
                                                                                                                                       
                                            
Bibelens perler
Mød beretningerne med Kristuskransen
af Martin Lönnebo

Unitas Forlag, 2008
1. udgave
1. oplag
Indbundet
234 sider
ISBN(13) 9788775178032

 


 
I ”Bibelens perler” bruger Martin Lönnebo Kristuskransens 18 perler til at åbne Bibelen for læseren på en ny og anderledes måde. Bogen rummer daglig læsning til 8 uger med 18 udvalgte bibeltekster præsenteret med ord til eftertanke, fordybelse og meditation.
 
                                                                                                                                       
 
 
Elisabeth Lidell - Hans-Erik Lindström:
Pilgrimsliv
- Håndbog for vandringsfolk
 
 
  Mange mennesker griber pilgrimsstaven for at
  begive sig på vandring. Vandringen i det ydre
  landskab åbner mulighed for en indre rejse i
  sindet. Pilgrimsvandring er refleksion og ro,
  stilhed og eftertanke – samt smukke
  naturoplevelser.
  Man bevæger sig fysisk for at kunne flytte sig
  mentalt. Denne bog henvender sig til alle, der
  ønsker at påbegynde pilgrimsvandring, men er
  også velegnet som inspiration for den erfarne vandrer.

 
Hans-Erik Lindström er pilgrimspræst og forfatter og har været med tiol at oprette Pilgrimscentret i Vadstena, Sverige.
Oversætter er Elisabeth Lidell er sognepræst i Risskov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 

Den lille pilgrimsbog

kr. 110,-
 
Oversat fra svensk "Lilla Pilgrimsboken" red. af Hans-Erik Lindström (Verbum) og bearbejdet af sogne- og pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
 
Indeholder salmer, bønner, bibelord og
praktiske vink til pilgrimsvandringen.
                                                                             
                                                                                                                                       
 
Pilgrimsspor
Redigeret af Elisabeth Knox-Seith 
 
Forlaget Univers
Pris: kr. 249,- 
 
Bogen indledes af Elisabeth Knox-Seith, der skriver om: Pilgrimsspiritualitetens fremvækst i post-moderne tid.
 
Bogen er delt i tre afsnit:
 
1. Pilgrimsvandringens eksistentielle udtryk        
med bidrag af Anette Foged-Schultz, Hans-Erik Lindstrøm, Marcus A. Friedrich,
Anders Laugesen, Pater Max Mizzi.
 
2.  Fra middelalder til modernitet
med bidrag af Brian Patric McGuire, Martin Fog-Nielsen, Jesper Østergaard,
Bent Jul.
 
3. Udviklingen af pilgrimsbevægelsen i Danmark
med bidrag af Elisabeth Lidell, Andreas Blinkenberg, Jens Kristian Krarup.
 
Bogen slutter med et efterskrift af biskop emeritus Henrik Christiansen:
"Dig vandrer jeg så gerne med".
 
Herfra citeres:
 
Pilgrimsvandringen -- hører til blandt de klassiske udtryk for kristen
spiritualitet. Den hastigt voksende pilgrimsbevægelse i de nordiske kirker
yder bidrag til at løfte værdifuldt arvegods fra kirkens lange tradition frem
til indsigt i værdien af legemlig øvelse, der tjener til sindets renselse, til
eftertanke og til nye indsigter i kristentroens væsen og til styrkelse af visheden
om, at vi med lovsang og bekendelse og tjeneste for næsten er på vej mod vort
fædreland."  (Pilgrimsspor s. 139)
 
Bogen anbefales varmt til alle, der gerne vil vide mere om
pilgrimsvandring. Køb den og bliv klogere - og gladere ved at se de
smukke billeder.
 

                                                                                                                                       

 

Pilgrimsvandring med børn og unge           

af Anette Foged Schultz og Elisabeth Lidell  


Religionspædagogisk Forlag, 2006
ISBN(10) 87-7495-133-5
1. udgave 
1. oplag 
Hæftet 
200 sider
Pris: kr. 248,-
 
De erfarne pilgrimsvandrere og sognepræster Lidell og Foged-Schultz giver
konkrete råd til alle, der ønsker at prøve kræfter med pilgrimsvandring i kateketikken eller i kristendomsundervisningen i efterskole-, højskole- og spejdersammenhæng. I bogen finder man hjælp til kortlægning af pilgrims-
ruten, rekvisitlister, temavandringer, andagter ‘lige-til-at læse-op-af’,
salmevalg, forslag til gudstjenester med pilgrimsvandring – også på konfirmationsdagen. Endelig er der oplæg til et helt års undervisning med pilgrimstemaet som grundtone.
 
                                                                                                                                       

Levende vand

Økumenisk tidsskrift med åndelig vejledning

--------------
NB: Levende vand udkommer ikke længere som trykt tidsskrift.
Tidsskriftets hjemmeside fungerer stadig. Her finder du nye artikler samt mulighed for at købe af restlageret.
 

--------------

Sådan præsenterer tidsskriftet sig selv:

Levende Vand er et økumenisk tidsskrift, som siden 1988 er udkommet fire gange om året. Formålet er at give inspiration og vejledning til det åndelige liv ud fra den ånd, som har præget Kirkens store klassiske traditioner.

Men dette formål kan ikke skilles fra tidsskiftets anden vigtige intention: At arbejde på den enhed, som Jesus bad om i sin sidste bøn: „At de alle må være ét … for at verden må tro.“ Ved at vi som kristne sammen øser af vore fælles kilder, opdager vi, at vi har mere fælles, end det som adskiller os.

Et vigtigt led i dette økumeniske engagement er, at der i 2005 blev dannet en referencegruppe som står bag Levende Vand. Den repræsenterer både katolsk, ortodoks, luthersk og frikirkelig tradition.

Levende Vand tilbyder også sine læsere retræter, foredrag og seminarer. Disse annonceres både i vores tidsskrift og på vores hjemmeside.

Indholdet i tidsskriftet er tidløst og altid aktuelt. Hvert nummer har et tema, som bliver belyst fra forskellige sider. Erfarne åndelige vejledere giver praktiske råd på bønnens vej. Der vil altid være stof, som det kan være godt at vende tilbage til. På den måde får læserne mulighed for at samle sig et „åndeligt bibliotek“.

  
 
 
 
                                                                                                                                       
Den Danske Klosterrute
 
af Jens Kristian Krarup

Unitas Forlag

 
Den Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur.

Den danske klosterrute er i alt ca. 1700 km. lang og går fra Helsingør på Sjælland til Frederikshavn i Nordjylland. Strækningen fra Slagelse og over Lolland-Falster m.v. har erstattet den tidligere planlagte ruteføring via Korsør og Nyborg. Ruten forbinder 40 tidligere middelalderklostre og hovedvægten i bøgerne er lagt på kirkebesøg og kulturseværdigheder.

Serien om Den Danske Klosterrute udkommer i 5 bind, der hver indeholder en generel karakteristisk af strækningen, en detaljeret gennemgang af ruten punkt for punkt, fortegnelser over overnatnings-, spise- og indkøbssteder, adresser på turistkontorer og andre praktiske oplysninger om den pågældende strækning. Bøgerne er forsynet med fotos og detaljerede rutekort.

Turen går så vidt muligt ad små veje og stier gennem noget af Danmarks smukkeste og mest særprægede natur og kan også gennemføres på cykel, hvis man er indstillet på at benytte mange grusveje og stier.
 
 
                                                                                                                                       
 
     
  Mød os også på  
     
 
 
 
            NordjyskPilgrimsforening