Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
   
   
Hvis du sidder lige så stille
og kigger her, vil du se ca.
100 billeder fra meget for-
skellige vandringer over
mange år. Du kan også gå
på opdagelse i siderne med
Der er meget at se på!
 
Denne side
handler om vandringer, der er arrangeret for grupper.
Vil du hellere gå alene, kan du kigge >>Her
 
   Se billeder
    og læs om mange gode
    oplevelser
   >>Album
 
Pilgrimskalender
 
Lørdag 17. nov. 2018 kl. 10 -16:
Broder sol og søster vand
Stiftskursus i Sakral Dans 
Det Ottekantede Forsamlingshus, Poulsen Dalsvej 7, 7950 Erslev 
 
Vi indbyder til en workshop med meditative kreds og kædedanse fra forskellige kulturer. Sammen reflekterer vi over naturen og kosmos og forbinder os med jorden, månen solen og stjernerne. Frans af Assisis Solsang vil være et bærende tema.
 
Underviser: Danseleder, kunstpædagog og diakon Helle Johanna Lerche
 
Pris 150 kr. inkl. frokost.
Tilmelding til stiftspræst for åndeligt søgende i Aalborg Stift Benedicte Tønsberg, abt(at)km.dk, mobil 51 20 74 09
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag 5. januar 2019: Nytårsvandring
Fra Svenstrup sognegård
 
Vi håber, dagen kommer til at forme sig som den plejer at gøre med vandring, andagt, pilgrimssuppe og godt samvær.
 
Program, tilmelding mm. kommer snart.
Sæt X i kalenderen!
 
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
 
 
 
 
6.- 8. februar 2019: Pilgrimsteologiskt seminarium - "Dela för att hela"
 
Dela för att hela – Orden är hämtade från pilgrimsmässan och så lyder temat för 2019 års Pilgrimsseminarium i Vadstena.
 
Det är tionde gången som vi får möjligheten att träffas i början på februari i Vadstena och tillsammans utveckla den ständigt rörliga och föränderliga Pilgrimsteologin. Vi kommer under våra dagar få inspirera varandra och vi ska försöka att utifrån olika perspektiv och erfarenheter närma oss orden Dela för att Hela. För att göra temat ännu tydligare kommer föredragen att delas av två och vi kommer att ledas av två föredragshållare som tillsammans bildar en helhet. Vissa är gifta med varandra, några är engagerade i samma organisation, några är syskon och vissa till och med tvillingar. De kommer alla att med sin gemensamma aktivitet visa både i ord och handling ”Dela för att hela”.
 
 
 
 
 
Fra pilgrimslederkursus i Hammer Bakker 2009. Hans Erik holder oplæg på vejen
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:
Pilgrimslederkursus 26.-28. april 2019
Sted: Sæby Vandrerhjem
 
Alle, der er interesserede i at lære mere om pilgrimsvandring, indbydes. Ud over datoerne ved vi på nuværende tidspunkt, at pilgrimsbevægelsens grand old man i Norden, Hans-Erik Lindström, tidligere pilgrimspræst i Vadstena, kommer og deler ud af sine rige erfaringer om pilgrimsvandring sammen med andre undervisere. Kurset kommer til at beskæftige sig med både de praktiske og de åndelige sider af pilgrimsvandring, både "den ydre og den indre vandring". Deltagerbetaling: kr. 1250 (incl. madpakke første dag). Program mm. kommer snarest. Sæt X i kalenderen. 
 
 
 
 
 
25.-28. juli: Pilgrimssommer
med vandringer på Hærvejen. Overkommelige dagsvandringer, fælles overnatning, madlavning og godt fællesskab.
 
Stedet, pris, tilmelding og øvrige detaljer kommer snarest.
 
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
       
     
Her kan du læse om
pilgrimsvandringer og
andre arrangementer.
Både foreningens og
alle mulige andres.
 
Vi holder os mest til Nord-
jylland, men er der et godt
tilbud et andet sted i landet 
eller i et naboland, så tager
vi det med.
 
Hvis du vil have din pil-
grimsvandring med i
kalenderen, er du vel-
kommen (det er gratis!)