Pilgrimsalbum 2018
 
    
 
 
Pilgrimsoplevelser i Lille Vildmose
 
 
       
Foto:  Kirsten Hansen            
 
Årets særlige medlemsarrangement blev afviklet lørdag 18. august i Lille Vildmose.
Dagen, som var planlagt af Gunhild Grarup, bød på en god blanding af pilgrims-
fællesskab med en masse hyggelig og vedkommende samtale, madpakker i læ for
en frisk vind på "Kællingbjerg", interessante og informative oplevelser i Vild-
mosecentret og dets omegn og til sidst andagt ved Dokkedal Kirke.  Dagens
vandring blev ikke lang, ialt ca. 8 km., men den førte rundt til rigtig mange
af mosens forskellige leve- og voksesteder, årtusindgamle kystlinjer, sporene efter
vore fjerne og nære forfædres tørvegravning, mens vi spændt spejdede efter nogle
af mosens nye indbyggere: Elgene. Af dem så vi kun den udstoppede i centrets
udstilling, men vi oplevede i hvert fald traner, hejrer, en enkelt ørn og mange andre
fugle, og det er også spændende. I hvert fald lød det til, at en del af deltagerne, der
ikke havde oplevet mosen før, kunne tænke sig et gensyn efter en hyggelig og
indholdsrig fællesskabsdag.
Tekster til andagten i Dokkedal Kirke: >>Læs mere
 
 
   
         
   
 
 
 
                                                                                                                                       
 
        
                       
Pilgrimssommer 2018
 
Foto: Anne-Mette Kepler  
 
 Foto: Gunhild Grarup
 
 
Fire dage sidst i julis strålende sommer i bagende varme, varmt fællesskab, lange
vandringer i vidunderlig natur,  eftertænksomme stille stunder i kirken og i naturen,
gode samtaler, fælles måltider, og nattesøvn med fælles snorken. Sådan kan vi sætte nogle stikord på Nordjysk Pilgrimsforenings "Pilgrimssommer" i Nr. Uttrup Kirke arrange-
ret af pilgrimsforeningens bestyrelse med Ulla, Henrik og Gunhild ved styret og et godt
og givende fællesskab.
 
Læs tre deltageres fortællinger her.
 
 
 
 
 
Anne-Mette skriver
Som novice ud i pilgrimsvandring havde jeg set meget frem til Pilgrimssommer, der
blev min første flerdages-vandring med ophold på det dertil indrettede, midlertidige
pilgrimsherberg i Nørre Uttrup Kirke. For mig blev det på alle måder en inspirerende
og berigende oplevelse af ro, fællesskab samt oplevelsen af at være på såvel ydre
som indre vandring, ikke bare i den skønne natur men også i samtalerne med de
andre deltagere undervejs og efter vandringerne og ved andagterne i kirkerummet.
Turen var særdeles veltilrettelagt, og jeg fik undervejs indblik i, hvor meget forberedelse det kræver at afholde en sådan Pilgrimssommer. Mange tak til Gunhild, Peter, Henrik og Ulla for planlægningen - jeg håber, at en lignende tur bliver mulig en anden gang.
De bedste hilsner
Anne-Mette
 
 
Klaus skriver:
På pilgrimsfærd i egen baghave.
Det var med lige dele nysgerrighed, længsel og betænkelighed, at jeg havde meldt
mig til Nordjysk Pilgrimsforenings sommer-pilgrims-samling i Nr. Uttrup kirke de
sidste fire dage af min lidt for korte sommerferie. Nysgerrigheden og længslen gik
mest af alt på mødet med ukendte ligesindede og det at søge ind i Guds fodspor med
langsomhed i åndedræt og sind, på vej med og mod noget større. Betænkeligheden
handlede i al sin enkelhed om, hvad mon udbyttet kunne blive af at være pilgrim i
det sogn, hvor jeg lever min dagligdag, går de faste ture med hunden og kender vejnavnene til hudløshed. Jeg har gennem flere år gjort mig gode erfaringer med at drage afsted til fjernere egne for at vandre ad ukendte veje og tilbringe tid i stilhed
og fordybelse. --- Disse lokale pilgrimsdage blev en helt ny erfaring for mig - nemlig
at være... >>Læs videre
 
 
 
Ulla skriver:
"--- det var meget fine dage, vi havde i Nr. Uttrup. --- Jeg læste forleden dag
en artikel i avisen, om danskernes manglende lyst / initiativ til at lukke
“fremmede ind i kredsen”. Dette skulle også gælde i kirkeligt regi. Vores
vandring afkræfter dette. Jeg synes, der var en åbenhed og tryghed blandt
alle lige fra første færd. Det var dejligt at opleve."
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
Onsdag 2. maj: Pilgrimsvandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ
Vandringens tema: En pilgrim krydser mit spor

Nordjysk Pilgrimsforening og pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ kirke indbød igen i år til en
økumenisk forårsaftenvandring med opstart i Vor Frue Kirke i Aalborg kl. 16.30. Her
holdtl en af kirkens præster, Lena Bentsen, en fin andagt i kirkens kor og sende
os af sted.
 
Vandringleder var Sten Erik Løvgreen, og Gunhild Grarup stod for den åndelige del af vandringen.

Vandringen gik gennem Almen Kirkegård, hvor vi så to unge frihedskæmperes grave,
Niels Erik Vangsted og Morten Nielsen, samt Sct. Josephs søstrenes gravplads.
Videre gik det ad et stykke af Hærvejen mod syd, gennem Mølleparken, Solbyen,
tilbage mod fjorden og den katolske Sct. Mariæ Kirke, hvor sognepræst Jude Kulas
modtog os og holdt en fin og stemningsfuld aftenandagt.

Aftenen sluttede igen i år med kaffe/ the og hyggeligt samvær i menighedslokalerne
ved Sct. Mariæ Kirke. Der blev leet meget ved det veldækkede bord, og alle var
enige om, at det er en værdifuld tradition, der her er bygget op med et godt fælles-
skab mellem den katolske og lutherske menighed.
 
                                                                                                                                       
 
 
 
27/4 2018:
Pilgrimmenes Dag 2018
Store Bededag i Mariager
"Forundring over skaberværket"
 
De fire foreninger, Birgittaforeningen i Mariager, Pilgrim Mors, Viborg Pilgrims-
forening og Nordjysk Pilgrimsforening fejrede Pilgrimmenes Dag 2018 i Mariager.
 
Dagen begyndte med festlig gudstjeneste i den imponerende kirke, som jo er resten af  det vældige Birgitta-kloster fra middelalderen.
 
Derefter vandrede et halvt hundrede pilgrimme ud i foråret under Anni Engedals lederskab og med sognepræst Jacob Krogh Rasmussen som den åndelige vejleder. Det
blev en vidunderlig tur i solrigt vejr og med godt fællesskab.
 
 
     
 
 
Vel tilbage i Mariager og efter det gode kaffebord kom det, der for mange var dagens højdepunkt, nemlig mødet med den svenske biolog Strefan Edman, som sammen
med sin frue, Britt-Inger havde taget turen over Kattegat fra boligen i
Ljungskile nord for Gøteborg.
 
Stefan er kendt af mange i Danmark bl.a. for bogen "Jordens og sjælens overlevelse",
som han har skrevet sammen med biskop Martin Lönnebo (Kristuskransens fader).
 
Nu er Stefan aktuel med bogen "Mot alla odds?". Den er endnu ikke oversat til dansk,
men det går let at læse det svenske.
 
Stefans emne var "Forundring over skaberværket" og som en rød tråd igennem det hele
gik det, man godt kan kalde hans kæphest: De fire f´er: Forståelse, forundring,
forandring, fortrøstning (håb).
 
Stefan havde været med på vandring og kunne fortælle om noget af de fugle, han
havde set og hørt på vejen. Med sig havde han havde også taget grønne planter, en
håndfuld jord og en vinbjergsnegl, som han havde mødt ude i det grønne.
 
Med disse "enkle" ting som udgangspunkt prøvede han ud fra sin store viden om
naturen at få os til at forstå lidt og dermed forundres. Tænk, at et grønt blad i
hver cm2 rummer 40 millioner små ilt-fabrikker, som er med til at sikre os ilt til
lungerne. En håndfuld almindelig havejord indeholder milliarder af levende organismer,
som alle er grundlg for vor eksistens. Hvis de dør, dør vi også.
 
Med den forståelse er det ikke så vanskeligt også at forstå, at der er brug for, at vi forandrer vor måde at leve på, så vi ikke slår liv ihjel og dermed os selv. Det kan være ganske enkelt: Tag cyklen til købmanden i stedet for bilen. Spis lidt mere fisk og
kylling i stedet for rødt kød. Tænk over, hvor de ting, du vil købe, er produceret. o.s.v.
 
Der var stor lydhørhed i forsamlingen, og selv om vi lyttede til en svensk videnskabsmand,
tror jeg, at Stefans eget succeskriterium blev nået: Han var tilfreds, hvis vi forstod 70 %.
Den langvarige og varme klapsalve antydede, at vi havde fået noget at tænke over.
 
Dagen sluttede på bedste "Birgitta-forenings-vis" med en dejlig suppe, inden vi tog hinandens hænder og sang "Må din vej gå dig i møde".
 
Stor tak til lederne fra de fire foreninger, der havde planlagt og gennemført en
fantastisk dag og til vor nye ven fra Sverige, Stefan Edman.
 
Læs mere på Stefans hjemmeside >>Her
 
Næste år vil Pilgrimmenes Dag, Store Bededag, blive fejret af hver forening for
sig, men om tre år kommer det næste store stævne. Der er grund til at glæde sig.
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
Lørdag 3/3 2018 holdt pilgrimsforeningen
sit årsmøde med generalforsamling i
Nr. Uttrup Kirke.
 
Et af foreningens medlemmer, Birgit Simmelsgaard, skrev efter mødet: "Tak for en rigtig god og indholdsrig dag", og dermed udtrykte hun vist alles oplevelse.
 
Sognepræst i Nr. Uttrup, Henrik Busk Rasmussen, som i dagens
løb blev indvalgt i bestyrelsen, indledte med morgenandagt i
den dejlige kirke. Hans frue, Susanne Rasmussen, som
er organist, spillede smukt på orglet for os.

Formiddagens indlæg blev leveret af Claus Søndergaard, der
med udgangspunkt i sin bog "Tro, stress og depression - i
verdens lykkeligste land" om sit livs vandring
 
Her er det kaffetid
 
 
 
 
 Claus Søndergaard
 
 
 
 
Det hele starter med, at Claus Søndergaard begynder på et nyt arbejde med iværksættelse og
opstart af ”Den Sikrede Institution Kompasset" for Region Nordjylland. Claus begynder med store
ambitioner og gåpåmod, men oplever i arbejdet med svært kriminelle børn og unge en voldsom
deroute, der begynder med stress, depression og selvmedicinering. Han kan – eller vil - ikke erkende,
at han er syg. Det ender med et voldsomt kollaps, som han intet selv husker fra. Han indlægges
på en psykiatrisk afdeling, og fra da af starter rejsen tilbage til livet. Han får hjælp af sin leder
og en psykolog, af venner og familie. Desuden henter Claus hjælp i sin tro og i forskellige teknikker
til at finde ro og vende tilbage til livet. 
 
 
Efter en solid frokost og en vandretur ledet af Henrik, var det tid til foreningens generalforsamling. Formand Ernst Hansen bød velkommen. Sten Erik Løvgreen blev valgt til ordstyrer, og alt forløb på bedste vis. Bestyrelsens lange beretning om årets aktiviteter blev godkendt ligesom regnskabet og budgettet for 2018. Der blev taget afsked med Else Skak Jensen, som forlod bestyrelsen med det resultat, at bestyrelsen nu skal på udkig efter en ny kasserer. Til to ledige bestyrelsesposter valgtes Ulla Nørregard og Henrik Busk Rasmussen, og der blev vedtaget nogle ændringer i foreningens vedtægter. (Når referatet er behørigt underskrevet, vil det kunne ses her på hjemmesiden sammen med alle bilag).  
 
Sten Erik styrer generalforsamlingen
 
 
 
 
 
Steinar lytter til foredrag. Senere
kom han selv i ilden
     
Efter sådan en lang dag var det ikke nogen helt let opgave at
holde forsamlingens opmærksomhed fangen, men det lykkedes fint for Steinar Pettersen, medlem af foreningen og bosat i Kiel,
som var kommet hele den lange vej for at være en del af fællesskabet og fortælle om årets vandring på Sunnivaleia på Norges vestkyst.

Vandringen er inspireret af legenden om Sct. Sunniva, og den er et fælles norsk-tysk projekt, som Steinar er medleder af. Danskere er også velkomne.
 
Steinars billeder og forklaringer kan ses >>her.
 
Det blev snakket grundigt over frokosten og kaffekopperne, og den
sædvanlige fornemmelse af godt fællesskab bredte sig, indtil hele
mødet sluttede på vanlig og god vis ved, at vi alle tog hinanden i
hænderne og sang: "Må din vej gå dig i møde".
 
__________________
Kasserer og sekretær venter på generalfor-
samlingens start
(Klik på billederne for at forstørre)
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
23.-25. februar. En af årets store oplevelser sammen med
3000 pilgrimme fra hele Europa:
Til 10-års pilgrimsjubilæum i Hamborg
Og forår i Galilæa
 
Vi var ikke så mange fra Nordjylland - faktisk var vi fire -, men vi mødte da flere
danskere i dagenes løb, og så mødte vi en dejlig stor flok tyske pilgrimme. De kom
bogstaveligt talt i tusindvis fra mange steder i Tyskland, og sammen med dem
pilgrimme fra Norge, Danmark, Østrig, Schweiz, Ungarn - og måske endnu flere lande. Gudstjenesten lørdag formiddag talte hen ved 800 deltagere. Mange af dem kom vandrende fra forskellige steder i byen og fyldte det store kirkerum med sang.
 
Provst og førstepræst i Jakobi, Astrid Kleist, bød velkommen og ledede gudstjenesten.
Biskoppen fra Slesvig, Gothart Magaard, prædikede, og kirkens pilgrimspræst, Bernd
Lohse, som vi flere gange har haft glæden af at have besøg af i foreningen, lyste
velsignelsen over den kæmpestore forsamling.
 
Mange gange i dagenes løb blev det understreget, hvor vigtigt det var, at fremsynede
mennesker i den store "Hauptkirche" Sct. Jakobi og i landskirkens ledelse
for 10 år siden så betydningen af pilgrimsarbejdet som en måde at slå følge med
søgende mennesker og at være medmennesker sammen med dem, der vil gå på
Guds grønne jord med håb om, at den må vedblive med at være grøn.
 
At pilgrimsvandring er blevet et væsentligt begreb i et moderne samfund som en vej
til fred, stilhed og enkelhed midt i et stadig mere kompliseret og larmende samfund, 
blev meget tydelig, da den festlige gudstjeneste lørdag formiddag var forbi
og de 53 stande rundt i de store rum åbnede. Her kunne man møde kirker,
organisationer og enkeltpersoner, der på mange forskellige måder arbejder
med pilgrimsvandring, stilhed og kristen spiritualitet i Tyskland, Norge, Ungarn,
Danmark o.s.v.
 
Der blev spist pilgrimssuppe, udvekslet hilsner, tanker og drømme af de omkring 3000 pilgrimme, som gennem dagen besøgte kirken. Det kunne høres under de høje hvælvninger. Men oppe ved kirkens alter var der ro. Her stod folk efter gudstjenesten ganske stille i lange rækker for at nå frem til en af de tilstedeværende præster, der
bad en bøn og velsignede alle de pilgrimme, der ønskede det.
 
   
 
En af mine gode venner fra Hamburg, Engel, fortalte med glæde i stemmen, at hun mandag sammen med 28 andre fra Sct. Jakobi skulle på pilgrimsfærd til Det hellige
land. "Og nu skal jeg hen og have min pilgrimsvelsignelse", sluttede hun.
 
Jeg har senere udvekslet SMS med Bernd Lohse. Han skriver: Det er forår i Galilæa!
 
PGR
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
     
  facebook