Bliv medlem        
  Få nyhedsbrev      
 
 
 
 
 
                         

Se kalender

   

Litteratur

 

Spiritualitet

 

Hjemmesider

 

Gode råd

 

Album

                         
 
                                                                                                                                       
 
 Nyhed   Nordjysk Pilgrimsforening arrangerer pilgrimslederkursus 26.-27.-28. april 2019 >>Læs mere
                                                                                                                                       
 
 
  Nordjysk Pilgrimsforening
  indbyder:                
 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag 5. januar 2019: Nytårsvandring
 
Tid og sted bekendtgøres snarest. Vi håber, det bliver en dag helt i overensstemmelse med traditionen med vandring, andagt, pilgrimssuppe og godt samvær. Sæt X i kalenderen.
 
 
 
 

 
Nordjysk Pilgrimsforening løfter sløret for et spændende arrangement:
Pilgrimslederkursus 26.-28. april 2019
 
Alle, der er interesserede i at lære mere om pilgrimsvandring, indbydes. Ud over datoerne ved vi på nuværende tidspunkt, at pilgrimsbevægelsens grand old man i Norden, Hans-Erik Lindström, tidligere pilgrimspræst i Vadstena, kommer og deler ud af sine rige erfaringer om pilgrimsvandring sammen med andre undervisere. Kurset kommer til at beskæftige sig med både de praktiske og de åndelige sider af pilgrimsvandring, både "den ydre og den indre vandring". Stedet, programmet mm. kommer langs ad vejen. Sæt X i kalenderen.  >>Læs mere
 
 
 
Fra Taizé:
Et bibel-ord
til hver dag
       
 
 
   
 
 
Oversigt:
Pilgrims-
kalenderen
lige nu
 
 
2019
 
 
5. januar: Nytårsvandring
(Tid og sted kommer senere)
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
26.-27.-28. april 2019:
Pilgrimslederkursus med bl.a. Hans-Erik Lindström
Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening
 
 
 
 
Se hele kalenderen med alle detaljer: >>Pilgrimskalenderen
 
 
     
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening 2018
 
    
 
Lørdag 6. januar kl. 13.00: Nytårsvandring
Vi mødes i Svenstrup sognegård.
Kl. ca. 19.00 Aftensang.
 
 
  
 
Lørdag 3. marts kl. 9.00-16.30:
Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke
Foredrag og generalforsamling. 
 
 
  
 
26-29. juli: Pilgrimssommer
i og omkring Nr. Uttrup Kirke
Overkommelige dagsvandringer,
overnatning i kirken fælles
madlavning og godt fællesskab.
 
 
 
  
 
Onsdag 14. februar kl. 19.00-
21.00: Pilgrimscafe i Nr. Uttrup
Kirke. "De ufrivillige pilgrimme"
v. Bente Næsby og Poul Erik Jensen.
 
 
   
 
   
Fredag 27. april kl. 10.00-17.00:
Pilgrimmenes Dag (Store Bededag)
i Mariager. Bl.a. Stefan Edman om
klimaforandring og skaberværket
 
 
  
 
Lørdag 18. august: Medlems-
arrangement, Vandring og
oplevelser i Lille Vildmose.
Der er tradition for gode og
indholdsrige dage.
 
 
 
  
 
23-25. februar: Pilgrimsrejse
Tag med NPF til stjernevandring og
pilgrimsmesse 2018 i Hamborg.
 
 
  
 
Onsdag 2. maj kl. 16.30-21.00:
Forårsvandring i Aalborg
fra Vor Frue Kirke til Sct. Mariæ
Kirke, andagt og hyggeligt
samvær. >>Læs om det
 
       
  
 
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00-21.00:
Pilgrimscafe i Nr. Uttrup Kirke
Emne: Den hl. Birgitta i ord og billeder
v. Gunhild og Peter Grarup. Ingen
tilmelding. Kom og vær med! Kaffe 25,- kr. >>Læs mere
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 Klik på et billede og gå på opdagelse på hjemmesiden:
 
                                                                                                                                       
 
 
 
       
 
Gode pilgrimsoplevelser 
se mange flere >>Her
   
 
   
 
   
 
   
   
       
                                                   
               
Medlemsdag i Lille Vildmose
 
Godt fællesskab og blæsevejr, traner
og hejrer samt en enkelt ørn, men
ingen elge - denne gang
   
Pilgrimssommer 2018
 
Varmt fællesskab, lange vandringer i vidunderlig natur, eftertænksomme
stille stunder ...
   
Fra Rieti til Assisi
 
Hanna og Ernst Hansen fra Abildgård Kirke i Frederikshavn har ledt en flok nordjyder 120 km gennem Italien
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Der er masser af "camino" i Danmark
 
Her er et par forslag til din egen vandring - en øvelse i langsomhed og stilhed
 
 
   Hærvejen
 
 
 
 
 
   Den danske Klosterrute
 
 
 
   Nogle af alle de andre veje
 
 
 
 
 
 
 
Det gode spørgsmål:
Hvad er pilgrimsvandring?
 
Det er "når en pilgrim vandrer". Når du er pilgrim, bliver
din vandring til en pilgrimsvandring. Det vigtigste er altså
ikke at gå, men at være...  >>Læs mere
 
 
       
 
At være pilgrim
- en vandring i genopdagelsen af troen
 
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord af
pilgrim og præst Elizabeth Knox Seith:
 
"Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget
relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i
et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på
ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis
at begive sig afsted mod et helligt mål? ---
 
Nutidens pilgrimme vandrer ikke for at øve bod, og de
gør det heller ikke fordi et religiøst system eller hierarki
har pålagt dem det. Tværtimod gør de det som en protest
mod den stivnede religiøsitet og den manglende åndelig-
hed, som de oplever både i deres kirker og i det omgivende samfund. For mange er længslen efter mødet med det
såkaldt ”åndelige” og ”anderledes” så stor, at de ikke kan
lade være med at udsætte sig for nogle af de mange strabadser, som også middelalderens pilgrimme udsatte sig
selv for...
 
Guds stille fodaftryk
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens badevand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor tiltrækker pilgrimstanken så mange. ..." 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
     
      Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:    
     
Langsomhed      Stilhed        Frihed        Enkelhed        Bekymringsløshed       Åndelighed     Fællesskab ("Delande")
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."
                                                                                                                       (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)    Læs mere
 
 
    
 
                                                                                                                                       
 
 
 
Pilgrimshilsener:
Læs og fornem, hvad pilgrimsvandring betyder for tre garvede pilgrimme
         
 
   
         
 
   
         
Styrke, kraft, livsmod, glæde
"At være pilgrim er blevet min identitet"
 
Det er på pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi, livsmod og glæde til at leve mit liv,
skriver pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup  >>Læs mere
 
         
         
 
 
 
     
Pilgrim med hele hjertet
Formand for "Pilgrim i Sverige", biskop Martin Lind, fortæller til Pilgrimsvandring.dk:
 
"Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne tro. I vandringen bliver det
tydeligt, at jeg er både krop og sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne i stilhed har lært mig meget om
mig selv og fået mig til at se mit liv og min tilværelse i et nyt lys.." >>Læs mere
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Pilgrimsbevægelsen
er ældre i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst
Hans-Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske
Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i
hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante
og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde mennesker
på, langt udenfor kirkens grænser. Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
 
 
 

                               
               
         
       
 
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
            
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn. Læs mere
 
       
Husk på de ufrivillige pilgrimme:
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ...  Læs mere
 
                               
 
 
 
 
 
     
  facebook