Se kalender

 

Veje & herberger

 

Litteratur

 

Spiritualitet

 

Hjemmesider

 

Gode råd

 

Album

   
                                 
 Nyhed   Nordjysk Pilgrimsforening arrangerer pilgrimslederkursus 26.-27.-28. april 2019 >>Læs mere
 
 
 
 
  Bliv medlem        
  Få nyhedsbrev      
 
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:                
 
 
 
 
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00-21.00 NPF indbyder:
Pilgrimscafe i Nr. Uttrup Kirke
 
 
Emne: Den hl. Birgitta i ord og billeder v. Gunhild og Peter Grarup. 
Ingen tilmelding. Alle er velkomne, så kom og vær med! 
Kaffe 25,- kr.  >>Læs mere
                                                                                          
 
Hvad sker der så?
 
Næste års program er ikke færdigt endnu, men denne web-redaktør kan da afsløre, at man fra bestyrelseslokalet har hørt ord som "Nytårsvandring", "Generalforsamling - foredrag", "Pilgrimssommer 2019". Hvad de helt præcis dækker over, kan jeg jo ikke sige, men mon ikke vi kan håbe på mange gode gensyn i 2019?  Jeg tror, vi hører fra bestyrelsen inden så længe!
 
 
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening løfter sløret for et spændende arrangement:
Pilgrimslederkursus 26.-28. april 2019
 
 
Alle, der er interesserede i at lære mere om pilgrimsvandring, indbydes. Ud over datoerne ved vi på nuværende tidspunkt, at pilgrimsbevægelsens grand old man i Norden, Hans-Erik Lindström, tidligere pilgrimspræst i Vadstena, kommer og deler ud af sine rige erfaringer om pilgrimsvandring sammen med andre undervisere. Kurset kommer til at beskæftige sig med både de praktiske og de åndelige sider af pilgrimsvandring, både "den ydre og den indre vandring". Stedet, programmet mm. kommer langs ad vejen. Sæt X i kalenderen.  >>Læs mere
 
 
                                                                                                 
 
 
 
  Oversigt 2018
Nordjysk Pilgrimsforenings årsprogram:
     
 
Pilgrims-
kalenderen
lige nu:
 
 
 
     
 
 
29. - 30. september: 
Efterårsvandring på Skagens Odde
Arr.: Abildgård Kirke og Skagen pilgrimsgruppe
 
 
Lørdag 6. oktober kl. 8.30-16.00:
Pilgrimsvandring fra Kvols Kirke / Ørslev Kloster til Kvols Kirke.
Arr.: Viborg Stifts pilgrimsudvalg
 
 
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00-21.00: Nordjysk Pilgrimsforening
Pilgrimscafe i Nr. Uttrup Kirke
 
 
19.-21. oktober: Nationellt pilgrimsmöte i Göteborg 2018
 
 
Mange datoer:
Meditativ vandring fra Vor Frue Kirke, Aalborg Kl. 17.00 - 19.00 følgende mandage: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10.
 
 
 
2019
 
 
26.-27.-28. april 2019:
Pilgrimslederkursus med bl.a. Hans-Erik Lindström


 
 
Se hele kalenderen med alle detaljer: >>Pilgrimskalenderen
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    
 
Lørdag 6. januar kl. 13.00: Nytårsvandring
Vi mødes i Svenstrup sognegård.
Kl. ca. 19.00 Aftensang.
 
 
  
 
Lørdag 3. marts kl. 9.00-16.30:
Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke
Foredrag og generalforsamling. 
 
 
  
 
26-29. juli: Pilgrimssommer
i og omkring Nr. Uttrup Kirke
Overkommelige dagsvandringer,
overnatning i kirken fælles
madlavning og godt fællesskab.
 
  
 
Onsdag 14. februar kl. 19.00-
21.00: Pilgrimscafe i Nr. Uttrup
Kirke. "De ufrivillige pilgrimme"
v. Bente Næsby og Poul Erik Jensen.
 
 
   
 
   
Fredag 27. april kl. 10.00-17.00:
Pilgrimmenes Dag (Store Bededag)
i Mariager. Bl.a. Stefan Edman om
klimaforandring og skaberværket
 
 
  
 
Lørdag 18. august: Medlems-
arrangement, Vandring og
oplevelser i Lille Vildmose.
Der er tradition for gode og
indholdsrige dage.
 
  
 
23-25. februar: Pilgrimsrejse
Tag med NPF til stjernevandring og
pilgrimsmesse 2018 i Hamborg.
 
 
  
 
Onsdag 2. maj kl. 16.30-21.00:
Forårsvandring i Aalborg
fra Vor Frue Kirke til Sct. Mariæ
Kirke, andagt og hyggeligt
samvær. >>Læs om det
 
       
  
 
Tirsdag 9. oktober kl. 19.00-21.00:
Pilgrimscafe i Nr. Uttrup Kirke
Emne: Den hl. Birgitta i ord og billeder
v. Gunhild og Peter Grarup. Ingen
tilmelding. Kom og vær med! Kaffe 25,- kr. >>Læs mere
 
 
 
 
 Klik på et billede og gå på opdagelse på hjemmesiden:
 
 Vandreveje
 

Litteratur

 

Spiritualitet

 

Hjemmesider

 

Gode råd

 

Album

 

Nyhedsbrev

                         
 
 
 
         
   
Glimt af gode pilgrimsoplevelser - se mange flere >>Her
   
 
 
   
Pilgrimsoplevelser i Lille Vildmose
Godt fællesskab og blæsevejr, traner og hejrer samt en enkelt ørn, men ingen elge - denne gang
 
 
 
     
  Foto: Kirsten Hansen             
 
Årets særlige medlemsarrangement blev afviklet lørdag 18. august i Lille Vildmose. Dagen, som var planlagt af Gunhild Grarup, bød på en god blanding af pilgrimsfællesskab med en masse hyggelig samtale, madpakker i læ for en frisk vind på "Kællingbjerg", interessante og informative oplevelser i Vildmosecentret og dets omegn og til sidst andagt ved Dokkedal Kirke.   
 
 
 
   
Pilgrimssommer 2018
               
   
Foto: Anne-Mette Kepler  
 
 
 
   Fotos: Gunhild Grarup     
 
     
   
Fire dage sidst i julis strålende sommer i bagende varme, varmt fællesskab, lange vandringer i vidunderlig natur,
eftertænksomme stille stunder i kirken og i naturen, gode samtaler, fælles måltider, og nattesøvn med fælles snorken.
Anne-Mette skriver: "For mig blev det på alle måder en inspirerende og berigende oplevelse af ro, fællesskab samt
oplevelsen af at være på såvel ydre som indre vandring..."
Klaus skriver: "I den ordløse vandring med andre, minder Gud os om gode ting, som vi troede, vi havde glemt. De store
historier fortælles nedefra ..."
Ullas skriver: "Jeg synes, der var en åbenhed og tryghed blandt alle lige fra første færd. Det var dejligt at opleve."
 
Læs det hele  >>Her
 
 
 
Nordjyske pilgrimme vandrer i Italien
 
 
 
"Larm er tidens fjende". -  Hanna og Ernst Hansen fra Abildgård Kirke i
Frederikshavn har ledt en flok nordjyder 120 km. gennem Italiens grønne
hjerte, Umbrien, i Frans af Assisi’s fodspor fra Rieti til Assisi. 
 
 
 
 
 
         
 
Hærvejen, Den danske Klosterrute eller en helt anden:
Vælg selv - gå selv
 
Der er masser af "camino" i Danmark. Her er et par forslag til
din egen vandring - en øvelse i langsomhed og stilhed.
                                                                                                                                                                                  
       
 
Det gode spørgsmål:
Hvad er pilgrimsvandring?
 
Det er "når en pilgrim vandrer". Når du er pilgrim, bliver
din vandring til en pilgrimsvandring. Det vigtigste er altså
ikke at gå, men at være...  >>Læs mere
 
 
 
         

 
At være pilgrim - en vandring i genopdagelsen af troen
Af Elizabeth Knox-Seith
 
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord af pilgrim og præst Elizabeth:
"Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis at begive sig afsted mod et helligt mål? ---
 
Nutidens pilgrimme vandrer ikke for at øve bod, og de gør det heller ikke fordi et religiøst system eller hierarki har pålagt dem det. Tværtimod gør de det som en protest mod den stivnede religiøsitet og den manglende åndelighed, som de oplever både i deres kirker og i det omgivende samfund. For mange er længslen efter mødet med det såkaldt ”åndelige” og ”anderledes” så stor, at de ikke kan lade være med at udsætte sig for nogle af de mange strabadser, som også middelalderens pilgrimme udsatte sig selv for..." 
 
 
     
      Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:    
     
Langsomhed      Stilhed        Frihed        Enkelhed        Bekymringsløshed       Åndelighed     Fællesskab ("Delande")
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."
                                                                                                                       (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)    Læs mere
 
 
    
 
 
 
Pilgrimshilsener:
Læs og fornem, hvad pilgrimsvandring betyder for tre garvede pilgrimme
 
 
   
   Styrke, kraft, livsmod, glæde
   "At være pilgrim er blevet min identitet"
 
   Det er på pilgrimsvandringer,  jeg henter styrke, kraft, energi,
   livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrimsleder Karen-
   Marie Holst Jannerup  >>Læs mere
 
 
   
   
 
   
   
 
 
     
Pilgrim med hele hjertet
Formand for "Pilgrim i Sverige", biskop Martin Lind, fortæller til Pilgrimsvandring.dk:
 
"Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne tro. I vandringen bliver det
tydeligt, at jeg er både krop og sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne i stilhed har lært mig meget om
mig selv og fået mig til at se mit liv og min tilværelse i et nyt lys.." >>Læs mere
 
 
   
     
Pilgrimsbevægelsen
er ældre i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst Hans-Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske
Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i
hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante
og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde mennesker
på, langt udenfor kirkens grænser. Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
 
 
 
 

                               
               
         
       
 
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
            
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn. Læs mere
 
       
Husk på de ufrivillige pilgrimme,
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ...  Læs mere
 
                               
 
 
 
 
     
  facebook