NPF   
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:
Gå med! Vær med! Oplev natur, fællesskab, stilhed, andagt,
ømme fødder, trætte ben, snak, latter og alt det andet, der
er pilgrimsvandring.
 
 
 
 Mandag 16. september kl. 16.30-20.30:
Vandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ

Vi mødes i Vor Frue kirke, hvor der bliver en kort andagt. Derefter vandrer
vi gennem byen mod Sct. Mariæ Kirke på Kastetvej, hvor pastor Jude vil
afslutte vandringen med en pilgrimsandagt. Igen i år har pastor Jude invi-
teret på et traktement i Sct. Mariæ Kirkes menighedslokaler.
 
I skal selv medbringe madpakke og drikke, som indtages undervejs.
Arrangementet koster 25 kr.
Vandringsledere er Sten Erik Løvgren og Gunhild Grarup
Samarbejde mellem pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ Kirke
og Nordjysk Pilgrimsforening.
                                                    
 
 
 
 
 Torsdag 10. oktober kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke
”Mit liv med Hildegard af Bingen” v/ sognepræst
Benedicte Tønsberg.
 
Der serveres kaffe og the til 25. kr.
Ingen tilmelding. Kom og oplev en spændende aften i selskab med Benedicte og en af Europas betydeligste middelalderkvinder.
 
 
 
 
 
 
 Lørdag 2. november kl. 9.30 - 17.00:
PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus
Dagen står i HÅBETs tegn

Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg og rektor for Pastoralsemniariet, nuværende teologisk konsulent ved Viborg Stift, kendt som en medrivende foredragsholder, holder foredrag om den tyske præst og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer:
”HÅBETS GENOPSTÅEN på ruinerne af det 20. årh.s verdenskrige”.
 
Dietrich Bonhoeffer (4. februar 1906 – 9. april 1945) var en tysk, luthersk præst, teolog og deltager i den tyske modstandsbevægelse mod nazismen. Han blev arresteret i marts 1943, sat i fængsel og hængt fire uger før 2. verdenskrigs afslutning i Europa.

Efter foredraget og frokost, går vi en Håbsvandring. Vi går gennem byen og kirkegården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen afsluttes med en kort andagt i Klosterkirken.
Se nærmere her på hjemmesiden om pris og tilmelding senere.
 
 
 
 
 
 NPF   Årsoversigt 2019   >>Her                 
 
 NPF   Hent årsplan (folder) 2019  >>Her
 
 
 
 

 

  Bestil

  nyhedsbrev

  fra NPF

   >>Her    
 
 
                                               
 

 

  Bliv

  medlem

   af NPF

    >>Her   

 

 
   
 
  PILGRIMS-
  KALENDER
     (Her kan alle være med)
 
     
 
 
 
Ma. 16. september: Vandring i
Aalborg Fra Vor Frue til Sct.
Mariæ (NPF) >>Læs mere
 
 
 
26. –29.sept.: Pilgrimsrejse til
den hellige Birgittas Vadstena
(Den Da. Klosterrute og Birgitta-
foreningen)  >>Læs mere
 
 
 
Lø 28. september: Pilgrimsvandring
ved Tannis Bugt og Tverstedsøerne.
(Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke)
 
 
 
Sø. 29. sept.: Klimapilgrimsvandring
fra Gistrup kirke (Pilgrimsleder Lone
Christensen)  >>Læs mere
 
 
 
To. 10. oktober: Cafeaften
Nr. Uttrup Kirke. ”Mit liv med
Hildegard af Bingen” v/ sogne-
præst Benedicte Tønsberg (NPF)
 
 
 
11. - 13. oktober: Retræte på
Aadalen. Stilhed, fordybelse, og
smuk natur. (Arr.: Hans Egedes
sogn, Aalborg)
 
 
 
Lø. 2. november: PILGRIMSDAG
i Folkekirkens Hus. Morgensang,
foredrag, frokost, vandring,
andagt i Klosterkirken. Dagen
står i HÅBETs tegn (NPF)
____________ 
 
MANGE DATOER:
  Den danske
  Klosterrute:
 
 
Pilgrimsvandringer fra Aalborg
Domkirke til Frederikshavn Kir-
ke /Skandia Torv: 17 vandringer
fra 11. marts til 17 december
 
   
   
  
   Skriv til kalenderen  >>Her
 
   
                                                    
 
 
En lørdag i august med pilgrimsforeningen:
 
      Medlemsarrangement i dejligt vejr
     Flot dag! Planlagt af Ulla og Ernst og Hanna.
 
     Alle andre vandringer og arrangementer er åbne for alle
     interesserede. Kun denne årlige dag er forbeholdt medlem-
     mer af foreningen. Dagen begyndte i det dejligste vejr med
     herlig morgenkaffe ved de udendørd borde i det spændende
     "Højen-Bjørnager område", historisk område med interessante
     museer og fantastiske oltidsminder. Og så var vi der! Med alt
     det gode humør, som følger med.  >>Læs mere
    Foto: Ernst Hansen
 
 
                                                    
 
 
Velkommen som medlem af NPF
 
     Meld dig ind i Nordjysk Pilgrimsforening. Det koster 100 kr. pr. år for
     enkeltmedlemmer, og da der ved nogle af foreningens arrangementer
     er rabat for medlemmer, kan det nok betale sig. Rent bortset fra, at
     du støtter et godt formål og bliver en del af fællesskabet. Det med-
     lemskort, du får, er indrettet som et "pilgrimspas" med plads til
     stempler eller notater fra dine vandringer.   >>Læs mere
 
 
                                                    
 
 
Pilgrimsherberger i Aalborg
 
Det har i lang tid været et stort ønske i Nordjysk Pilgrimforening at kunne hjælpe med indkvartering af pil-
grimme i Aalborg. Efter at der er åbnet herberger langs Hærvejen fra Viborg til Frederikshavn og fra Viborg
til Hirtshals, har der været "et hul" i Aalborg. Det er der nu rådet bod på:
 
   
    Aalborg C
    Nordjysk Pilgrimsforening
    har fået en aftale i stand
    med KOMPAS Hotel på
    Østerbro om indkvarte-
    ring af vandrende og
    cyklende pilgrimme på
3-sengs værelser. Der kan købes morgenmad og madpakke,
og alle hotellets faciliteter er til rådighed. >>Læs mere
       
    Nørresundby
    Foreningen Herberger
    langs Hærvejen, som
    også står bag aftalerne
    med alle de andre
    herberger, har fået
    en god løsning om over-
natning i sovesal i stand med Nørresundby Idrætscenter
på Lerumbakken.  >>Læs mere
 
 
 
                                                    
 
 
Tag en genvej til et af hjemmesidens mange emner:
 
 
       
  
  Vandreveje og
  herberger
   >>Her
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  spiritualitet
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  litteratur
   >>Her
 
 
 
 
                 
       
  
  Pilgrims-     
  hjemmesider
   >>Her
 
 
 
 
 
 
   
 Bestil
 pilgrimsforeningens
 nyhedsbrev
 
 
 
 
 
  
  Album - billeder  
  og fortællinger
   >>Her
 
 
 
 
 
       
  
   Til

  Pilgrimsledere

   >>Her
 
 
       
 
   
   
 
         
 

 
          
 
     
   
  Råd om rygsæk,
 pakkelister &
 pilgrimspas 
 
 
   
 
 
 
       
   
  
     Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:
Langsomhed     Stilhed       Frihed       Enkelhed       Bekymringsløshed      Åndelighed    Fællesskab
 
      "De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller
      måske længslen efter et liv med Gud."       Pilgrimspræst Hans Erik Lindström                    >>Læs mere
 
 
 
                                                    
 
 
  
   Fire garvede pilgrimme om pilgrimsvandring
 
 
       
  At være
  pilgrim
   Pilgrim og præst
   Elizabeth Knox Seith:
 
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor
af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det
er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens bade-
vand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor
tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...   >>Læs mere
         
   Pilgrims-
  bevægelsen
   Pilgrimspræst
   Hans-Erik Lindström:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien,
ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår
mange steder, nye pilgrimsstier markeres, pilgrimsvandrin-
ger samler både kirkevante og mindre kirkevante....
Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
                                                                                                                    
       
 
 
           
       
   Pilgrim med hele
  hjertet
   Formand for "Pilgrim i
   Sverige",
   biskop Martin Lind:
Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne
tro. I vandringen bliver det tydeligt, at jeg er både krop og
sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne
i stilhed har lært mig meget om mig selv ...
>>Læs mere           
------
         
    Styrke, kraft,
   livsmod, glæde
    Pilgrimsleder
    Karen-Marie Holst
    Jannerup: 
At være pilgrim er blevet min identitet. Det er på
pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi,
livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrims-
leder Karen-Marie Holst Jannerup
>>Læs mere                               
                                                               
------------------------------
 
 
 
                           
               
   
           
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
   
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn.
 
   
Husk på de ufrivillige pilgrimme:
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ... 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
     
  Mød os også på  
     
 
            NordjyskPilgrimsforening