PILGRIMSDAG OG GENERALFORSAMLING              BESTIL NYHEDSBREV               PRINT ÅRSPROGRAM  
   
 
 
 
      
   Velkommen til Nordjysk Pilgrimsforening
 
    
         
    26.-28. april: Pilgrimsleder-
kursus i Sæby

Alle, der er interesserede i at lære mere
om pilgrimsvandring, er velkomne.

Pilgrimsbevægelsens grand old man i
Norden, Hans-Erik Lindström, tidligere
pilgrimspræst i Vadstena, kommer og
deler ud af sine rige erfaringer om pilgrimsvandring sammen med andre undervisere.
Kurset vil tage fat på nogle helt centrale emner. Det sker i vekselvirkning mellem
teori og praksis. Vi skal lytte, og vi skal vandre sammen i den dejlige Sæbygård Skov.
 
Deltagerbetaling: kr. 1250 (incl. madpakke første dag). Kurset modtager tilskud fra
Aalborg Stifts fond. Derfor den moderate pris. NB: Kun 24 deltagere.
Tilmelding: senest 1. april 2019. Gå til kalenderen >>Her
Se program og alle detaljer i folderen >>Her
 
                                                                                                                                       
 
 
MERE FRA NORDJYSK PILGRIMSFORENING:
 
 
 
 
 
Onsdag 6. februar kl. 19.30: Cafeaften i Nr. Uttrup kirke
 
Mikkkel Salling Holmgaard fortæller
om sit projekt ”Back to Life”.
 
 
Da Mikkel gik på Hasseris Gymnasium,
blev hans veninde myrdet og han selv
alvorligt såret. Mikkel fortæller om, hvordan han fandt sin vej gennem nogle svære oplevelser, der forandrede hans liv og gav det en ny retning. >>Læs mere

INGEN tilmelding. Bare kom. Pris for foredrag, kaffe / the: 40 kr.
Samarbejde mellem NPF og Nr. Uttrup Kirke, Amalienborgvej 6, Nørresundby
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 
       
Lørdag 16. marts kl. 9.00: Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke
 
Foredrag, vandring og generalforsamling
 
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder til en spændende dag. Efter morgenkaffen vil
Domprovst Niels Christian Kobbelgård holde morgenandagt og derefter tage os med
på en pilgrimsvandring ind i Storm P´s forunderlige og lærerige univers.
Midt på dagen serveres frokost og der indbydes til en kort vandring inden general-
forsamlingen går i gang. Alle er velkomne, men kun medlemmer af foreningen
har stemmeret.  >>Læs mere
 
 
 
   Fra Pilgrimskalenderen:
   
 
 
On. 6. februar kl. 19.30: Cafeaften i Nr.
Uttrup kirke - ”BACK TO LIFE” (NPF)
 
6.- 8. februar: Pilgrimsteologiskt seminarium
"Dela för att hela". Vadstena Pilgrimscentrum
 
On. 27. februar kl. 19.00: Møde om Den
Danske Klosterrute og prøvevandringer i
Vendsyssel (DDK)
 
Lø. 16. marts kl. 9.00-16.00: Pilgrimsdag
og generalforsamling i Nr. Uttrup Kirke (NPF)
 
29.-31. marts: Pilgrimsweekend på Liselund
”Det er så yndigt at følges ad”
 
26.-28. april: Pilgrimslederkursus Sæby
Vandrerhjem (NPF)
 
Lø. 4. maj: Vandring ad Hærvejen fra
Scandia Torv, Frederikshavn, til Karup Kirke
(NPF)
 
Fre. 17. maj: St. Bededagsvandring på
Pilgrimmenes Dag (NPF)
 
29. maj - 1. juni: Seks pilgrimsvandringer i forbindelse med Himmelske Dage på Heden
 
10. - 16. juni: Pilgrim Mors 
 
14. til 16. juni: Abildgaard Kirkes pilgrims-
vandring i Rebild Bakker
 
25.-28. juli: Pilgrimssommer i Nr. Uttrup
Kirke (NPF)
 
Lø. 24. august: Medlemsarrangement
Bjørnager, Tolne Skov, Besøg hos lokale
kunstnere, Sørig Kirke (NPF)
 
7. - 8. september: Pilgrimsvandring på Fanø
i stilhed med meditative ord (Ribe Stift)
 
Ma. 16. september kl. 16.30 – 20.30:
Vandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ,
Aalborg (NPF)
 
To. 10. oktober kl. 19.30: Cafeaften i Nr.
Uttrup Kirke. ”Mit liv med Hildegard af
Bingen” v/ sognepræst Benedicte Tønsberg
(NPF)
 
Lø. 2. november kl. 9.30-17.00:
PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus. Morgensang,
foredrag, frokost, vandring, Andagt i
Klosterkirken. Dagen står i HÅBETs tegn
(NPF)
 
 
Læs meget mere om det hele
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
NOGET HELT SÆRLIGT:
 
       
Fra onsdag den 29. maj til lørdag den 1. juni:
Seks helt specielle pilgrimsoplevelser omkring Herning  i forbindelse med "Himmelske Dage
på heden" >>Læs mere
 
 

                                                                                                                                       
 
 
 
 
Oversigt over
Nordjysk Pilgrimsforenings
vifte af spændende og meget forskellige arrangementer i 2019                                  
     
                         
 
Lørdag 5. januar kl. 13.00-19.00: Nytårsvandring
Vi mødes i Svenstrup til den
traditionelle vandring med andagt i
kirken og suppe i sognegården.
 
         
 
Onsdag 6. februar kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup kirke.
Mikkkel Salling Holmgaard fortæller
om sit ”Back to Life”-projekt, der hjælper unge tilbage fra ulykke og
sygdom.
         
 
Lørdag 16. marts kl. 9.00-16.30:
Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke.
Foredrag v. domprovst Niels Chr.
Kobbelgaard om Storm P.
Vandring og generalforsamling.
 
                         
                         

26.-28. april Pilgrimslederkursus
i Sæby.
Undervisning v. Hans-Erik Lindström,
Ernst Hansen, Gunhild Grarup.
         
 
Lørdag 4. maj: Vandring ad Hærvejen fra Scandia Torv i Frederikshavn til
Karup Kirke. Ledes af Hanna og Ernst Hansen.
         
 
Fredag 17. maj: Bededagsvandring  Pilgrimmenes Dag.
Ledes af Sten Erik Løvgren og Hanna og Ernst Hansen.
 
                         
                         
 
25.-28. juli: Pilgrimssommer
i Nr. Uttrup Kirke. Vandringer på
Hærvejen, fælles overnatning, mad-lavning og godt fællesskab. 
         
 
Lørdag 24. august: Medlemsarran-gement: Mødested Bjørnager, besøg
hos lokale kunstnere, vandring i Tolne Skov, afslutning i Sørig Kirke.
         
 
Mandag 16. september kl. 16.30: Vandring i Aalborg fra Vor Frue Kirke til Sct. Mariæ Kirke. Andagt og hyggeligt samvær.
                         
                         
 
Torsdag 10. oktober kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke.
”Mit liv med Hildegard af Bingen”
v/ sognepræst Benedicte Tønsberg. 
         
 
Lørdag 2. nov. kl. 9.30-17.00:
Pilgrimsdag i Folkekirkens Hus.Dagen
står i HÅBETs tegn.
                                        Fortsæt -->
         
Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst
ved Budolfi Kirke i Aalborg og rektor for
Pastoralsemniariet, nuværende teologisk
konsulent ved Viborg Stift, kendt som en
medrivende foredragsholder, holder foredrag
om den tyske præst og modstandsmand
Dietrich Bonhoeffer:”HÅBETS GENOPSTÅEN
på ruinerne af det 20. årh.s verdenskrige”.

 

Efter foredraget og frokost går vi en "Håbs-

vandring". Vi går gennem byen og kirke-

gården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen

afsluttes med en kort andagt i Klosterkirken.

 
 
 
 
  
   Læs meget mere i Pilgrimskalenderen >>Her
 
 
 
 
    Følg os på Facebook >>Her
 
 
 

                                                                                                                                      
 
 Klik på et billede og gå på opdagelse på hjemmesiden:
 
                                                                                                                                       
 
 
 
At være pilgrim - en vandring i genopdagelsen af troen
Fra Netkirken.dk har vi lånt nogle forstandige ord af pilgrim og præst Elizabeth Knox Seith:
 
 
At vandre som pilgrim er blevet mere og mere populært i Danmark inden for de seneste 15-20 år. Men det
at være pilgrim er ikke noget nyt, tværtimod. Over hele verden, gennem mange tusinde års historie, har
mennesker vandret som pilgrimme, i stort set alle religiøse traditioner.

Nutidens pilgrimme ville nok betegne sig selv som ”opdagelsesrejsende” i et univers, der længe har ligget relativt ordløst hen i vor kultur. Hvad er det, som sker i et menneske, når det uden mere end højst 8 kilo på ryggen vandrer ud under den åbne himmel for i ugevis at begive sig afsted mod et helligt mål? For nogle betyder det hellige mål ikke noget i sig selv, men de vandrer alligevel mod det, for på den måde at være en del af den bevægelse, der fører mange andre afsted i samme retning.
 
-------
 
Guds stille fodaftryk
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens badevand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad betyder pilgrimsvandring for tre garvede pilgrimme?
         
 
   
         
 
   
 
       
Styrke, kraft, livsmod, glæde
"At være pilgrim er blevet min identitet"
 
Det er på pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi, livsmod og glæde til at leve mit liv,
skriver pilgrimsleder Karen-Marie Holst Jannerup  >>Læs mere
 
         
         
 
 
 
 
 
     
Pilgrim med hele hjertet
Formand for "Pilgrim i Sverige", biskop Martin Lind, fortæller til Pilgrimsvandring.dk:
 
"Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne tro. I vandringen bliver det
tydeligt, at jeg er både krop og sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne i stilhed har lært mig meget om
mig selv og fået mig til at se mit liv og min tilværelse i et nyt lys.." >>Læs mere
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Pilgrimsbevægelsen
er ældre i Sverige end i Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræst
Hans-Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske
Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i
hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirkevante
og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at møde mennesker
på, langt udenfor kirkens grænser. Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
 
 
 
 
                           
               
   
           
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
   
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn.
 
   
Husk på de ufrivillige pilgrimme:
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ... 
 
                           
 
 
 
 
 
     
  facebook