NPF     Nordjysk Pilgrimsforening indbyder:
Kom og vær med. Oplev natur, fællesskab, stilhed, andagt, ømme fødder og
trætte ben, snak og latter og alt det andet, der er pilgrimsvandring.
 
 
Fra medlemsarrangement 2018
 
  Lørdag 24. august kl. 9.30:
Nordjysk Pilgrimsforenings årlige
medlemsarrangement
 
     
Kl. 9.30 mødes vi ved Landskabsmuseet Bjørnager,
Jerupvej 613, Mosbjerg, 9870 Sindal, hvor Nordjysk Pilgrimsforening serverer kaffe / te og rundstykker.
Det hele er gratis. Du skal bare selv have madpakke
med til frokst. Læs den flotte folder med dagens
program, formand Ernst har lavet, og bemærk, at
der er tilmelding til medlemsarrangementet
seneste d.19. august.  >>Læs mere  (Folder)
 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
  Lørdag den 7. september kl. 10.00:
Vandring ad Hærvejen (III)
Fra Vodskov Kirke via Lindholm høje til Nørre Uttrup kirke
 
Sidste etape af NPS "Projekt vandring ad Hærvejen Frederikshavn - Aalborg"
Læs mere om projektet >>Her
 
Afgang fra Vodskov Kirke kl. 10.00. Ankomst til Nr. Uttrup Kirke ca. kl. 15.00. Kaffe.   Medbring madpakke og vand.  Pris: 25 kr.   Tilmelding til Henrik Busk Rasmussen senest 1. september: Tlf.: 98 17 26 91 - mail: HBR(at)km.dk
Metrobus 1 kører mellem Nr. Uttrup Kirke og Vodskov.

Vandringen ledes af Henrik Busk Rasmussen og Sten Erik Løvgreen
 
 
 
 
 
 
 
 Torsdag 10. oktober kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke
”Mit liv med Hildegard af Bingen” v/ sognepræst
Benedicte Tønsberg.
 
Der serveres kaffe og the til 25. kr.
Ingen tilmelding. Kom og oplev en spændende aften i selskab med Benedicte og en af Europas betydeligste middelalderkvinder.
 

 
 
 
 
 
 Lørdag 2. november kl. 9.30 - 17.00:
PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus
Dagen står i HÅBETs tegn

Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg og rektor for Pastoralsemniariet, nuværende teologisk konsulent ved Viborg Stift, kendt som en medrivende foredragsholder, holder foredrag om den tyske præst og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer: ”HÅBETS GENOPSTÅEN på ruinerne
af det 20. årh.s verdenskrige”.
 
Dietrich Bonhoeffer (4. februar 1906 – 9. april 1945) var en tysk, luthersk præst, teolog og deltager i den tyske modstandsbevægelse mod nazismen. Han blev arresteret i marts 1943, sat i fængsel og hængt fire uger før 2. verdenskrigs afslutning i Europa.

Efter foredraget og frokost, går vi en Håbsvandring. Vi går gennem byen og kirkegården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen afsluttes med en kort andagt i Klosterkirken.
Se nærmere her på hjemmesiden om pris og tilmelding senere.
 
 
 
 
 
 
 NPF  Årsoversigt 2019   >>Her                 
 
 
 NPF   Hent årsplan (folder) 2019  >>Her
 
 
 NPF   Album - om det vi har oplevet  >>Her
 
 
 
 

 

  Bestil

  nyhedsbrev

  fra NPF

   >>Her    
 
 
                                               
 

 

  Bliv

  medlem

   af NPF

    >>Her   

 

 
   
 
  PILGRIMS-
  KALENDER
     (Her kan alle være med)
 
   
 
 
 
 
Lø. 24. august: Medlemsarrange-
ment. Bjørnager, Tolne Skov, lo-
kale kunstnere, Sørig Kirke (NPF)
 
 
 
Sø. 1. september: Pilgrimsvandring
omkring Vor Frue Sogn, Aalborg
(VFKs pilgrimsudv.)
 
 
 
Lø. 7. september: Pilgrimsvandring
Hærvejen (III) Fra Vodskov Kirke
til Nørre Uttrup kirke (NPF)
 
 
 
7. - 8. september: Pilgrimsvandring
på Fanø i stilhed med meditative ord
(Ribe Stift)
 
 
 
Lø. 14. september: Indvielse af
muslingeskal i Hirtshals for at
symbolisere forbindelsen mellem
Skt. Olavsleden og danske pilgrims-
ruter. (DA Santiagopilgrimme)
 
 
 
Ma. 16. september: Vandring i
Aalborg Fra Vor Frue til Sct.
Mariæ (NPF) >>Læs mere
 
 
 
26. –29.sept.: Pilgrimsrejse til
den hellige Birgittas Vadstena
(Den Da. Klosterrute og Birgitta-
foreningen)  >>Læs mere
 
 
 
Lø 28. september: Pilgrimsvandring
ved Tannis Bugt og Tverstedsøerne.
(Pilgrimsgruppen Abildgård Kirke)
 
 
 
Sø. 29. sept.: Klimapilgrimsvandring
fra Gistrup kirke (Pilgrimsleder Lone
Christensen)  >>Læs mere
 
 
 
To. 10. oktober: Cafeaften
Nr. Uttrup Kirke. ”Mit liv med
Hildegard af Bingen” v/ sogne-
præst Benedicte Tønsberg (NPF)
 
 
 
Lø. 2. november: PILGRIMSDAG
i Folkekirkens Hus. Morgensang,
foredrag, frokost, vandring,
andagt i Klosterkirken. Dagen
står i HÅBETs tegn (NPF)
 
____________ 

 
MANGE DATOER:
  Den danske
  Klosterrute:
 
 
Pilgrimsvandringer fra Aalborg
Domkirke til Frederikshavn Kir-
ke /Skandia Torv: 17 vandringer
fra 11. marts til 17 december
 
 
   
   
  
   Skriv til kalenderen  >>Her
 
   
 
 
 
 
 
 
NYHED:    Så lykkedes det:
 
Pilgrimsherberger i Aalborg
 
Det har i lang tid været et stort ønske i Nordjysk Pilgrimforening at kunne hjælpe med indkvartering af pil-
grimme i Aalborg. Efter at der er åbnet herberger langs Hærvejen fra Viborg til Frederikshavn og fra Viborg
til Hirtshals, har der været "et hul" i Aalborg. Det er der nu rådet bod på:
 
   
    Aalborg C
    Nordjysk Pilgrimsforening
    har fået en aftale i stand
    med KOMPAS Hotel på
    Østerbro om indkvarte-
    ring af vandrende og
    cyklende pilgrimme på
3-sengs værelser. Der kan købes morgenmad og madpakke,
og alle hotellets faciliteter er til rådighed. >>Læs mere
       
    Nørresundby
    Foreningen Herberger
    langs Hærvejen, som
    også står bag aftalerne
    med alle de andre
    herberger, har fået
    en god løsning om over-
natning i sovesal i stand med Nørresundby Idrætscenter
på Lerumbakken.  >>Læs mere
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrimsvandring og dåb i Maribo:
Walk in-dåb forener pilgrimsvandring og dåb
For godt tre år siden blev Pilgrimshuset i Maribo indviet. Fra Maribo Stifts hjemmeside har vi klippet følgende:
 
   "Walk in-dåb henvender sig til dem, der    gerne vil døbes i kirken, men ikke
   uden at have hele kroppen med. Derfor indledes dåben med en vandring på
   omkring seks kilometer i de smukke omgivelser ved Maribo. Undervejs får man
   en samtale med pilgrimspræsten om dåbens betydning før og nu.  Vandringen
   rundes af i Maribo Domkirke, hvor de der vil kan blive døbt én efter én. Der
   vil være musik i kirkerummet, og bagefter byder kirken på en forfriskning i
   forhallen.
 

God grund til at gå
Når man bevæger sig og langsomt bliver et med naturen, er det som om, at himlen åbner sig over én, og perspektivet på livet bliver større. Derfor er det at vandre et godt sted til fordybelse og refleksion, og især et godt sted at tage de første skridt ud i en nye fase af livet.

Pilgrimspræst Anne Louise Hanson fortæller:
"Kirken er både i bevægelse og samtidig en kirke med gamle traditioner. Reformationens fader Martin Luther mediterede på Fadervor, fordi han var klar over, at ordet skal have dybde og tid. Den meditation foregår også når man vandrer, og pilgrimsvandring er en gammel kirkelig praksis. Man kan sige, at vandringen er som en dåbsoplæring, hvor der er tid til samtale og refleksion."  >>Læs mere
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
Nordjysk Pilgrimsforening udgiver:
 
 
Hans-Erik Lindström
På vej til Emmaus
- om vandring og om
at være pilgrim

Hans-Erik Lindström, kendt
af mange pilgrimme i Danmark,
følger de to emmausvandrere
fra påskeevangeliet og sætter
deres oplevelser ind i en ramme,
der også kan inspirere os.
------------------
Læs Hans-Erik Lindströms
indledning og køb hæftet
 
             
 
 
 
Endnu et inspirerende møde med
svenske pilgrimme
 
Mens maj blev til juni fejrede Lund domkirkes pilgrimscentrum med pilgrims-
præsten Magnus Malmgren i spidsen 10-året for de første pilgrimsveje i Skåne.
En hel uges begivenheder for store og små, fire store vandringer mod Lund
med ankomst til højmessen søndag den 2. juni og stor glæde over det voksen-
de arbejde og de gode rammer i "Liberiet", det middelalderlige bibliotek, der
lige nu istandsættes til det perfekte pilgrimscentrum og -herberg.
Læs mere og se flere billeder
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag en genvej til et af hjemmesidens mange emner:
 
 
       
  
  Vandreveje og
  herberger
   >>Her
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  spiritualitet
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  litteratur
   >>Her
 
 
 
 
                 
       
  
  Pilgrims-     
  hjemmesider
   >>Her
 
 
 
 
 
 
   
 Bestil
 pilgrimsforeningens
 nyhedsbrev
 
 
 
 
 
  
  Album - billeder  
  og fortællinger
   >>Her
 
 
 
 
 
       
  
   Til

  Pilgrimsledere

   >>Her
 
 
       
 
   
   
 
         
 

 
          
 
     
   
  Råd om rygsæk,
 pakkelister &
 pilgrimspas 
 
 
   
 
 
 
       
   
  
     Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:
Langsomhed     Stilhed       Frihed       Enkelhed       Bekymringsløshed      Åndelighed    Fællesskab
 
      "De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller
      måske længslen efter et liv med Gud."       Pilgrimspræst Hans Erik Lindström                    >>Læs mere
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fire garvede pilgrimme om pilgrimsvandring
 
 
       
  At være
  pilgrim
   Pilgrim og præst
   Elizabeth Knox Seith:
 
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor
af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det
er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens bade-
vand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor
tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...   >>Læs mere
         
   Pilgrims-
  bevægelsen
   Pilgrimspræst
   Hans-Erik Lindström:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien,
ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår
mange steder, nye pilgrimsstier markeres, pilgrimsvandrin-
ger samler både kirkevante og mindre kirkevante....
Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
                                                                                                                    
       
 
 
           
       
   Pilgrim med hele
  hjertet
   Formand for "Pilgrim i
   Sverige",
   biskop Martin Lind:
Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne
tro. I vandringen bliver det tydeligt, at jeg er både krop og
sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne
i stilhed har lært mig meget om mig selv ...
>>Læs mere           
------
         
    Styrke, kraft,
   livsmod, glæde
    Pilgrimsleder
    Karen-Marie Holst
    Jannerup: 
At være pilgrim er blevet min identitet. Det er på
pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi,
livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrims-
leder Karen-Marie Holst Jannerup
>>Læs mere                               
                                                               
------------------------------
 
 
 
                           
               
   
           
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
   
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn.
 
   
Husk på de ufrivillige pilgrimme:
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ... 
 
 
                                                                                                                                       
 
     
  Mød os også på  
     
 
            NordjyskPilgrimsforening