Nordjysk Pilgrimsforenings mål er at være et økumenisk mødested
om kristen pilgrimspraksis. Læs om alle foreningens arrangementer
nedenfor.  I Pilgrimskalenderen (højre spalte) kan du se endnu fle-
re tilbud samt alle de vigtige detaljer.
                                                                               
           
 
 NPF - Lige nu skal du lægge mærke til:  
 
 
 
   
Nordjysk Pilgrimsforenings
årlige medlemsarrangement
Lørdag 24. august
 
Kl. 9.30 mødes vi ved Landskabsmuseet Bjørnager, Jerupvej
613, Mosbjerg, 9870 Sindal, hvor Nordjysk Pilgrimsforening
serverer kaffe / te og rundstykker. Det hele er gratis.
Du skal selv have madpakke med til frokst. Læs den flotte folder med hele dagens program, formand Ernst har lavet, og bemærk, at der er tilmelding til medlems-
arrangementet seneste d. 19. august >>Læs mere
 
 
 

 

  Bestil

  nyhedsbrev

  fra NPF

   >>Her    
 
 
                                               
 
 

 

Bliv

medlem

af NPF

>>Her   

 

         
 
 
 
 NPF - Arrangementer    
 Årsoversigt 2019
 
 
   
 
 
Lørdag 5. januar kl. 13.00-19.00:
Nytårsvandring
Vi mødes i Svenstrup til den traditionelle
vandring med andagt i kirken og suppe
i sognegården
   
 
Onsdag 6. februar kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup kirke
Mikkkel Salling Holmgaard fortæller
om ”Back to Life”, der hjælper unge
tilbage fra ulykke og sygdom.
         
         
 
   

 
 
Lørdag 16. marts kl. 9.00-16.30:
Pilgrimsdag i Nr. Uttrup Kirke
Foredrag v. domprovst Niels Chr.
Kobbelgaard om Storm P.  Kort
vandring og generalforsamling.
   
 
Fredag 26.- søndag 28. april:
Pilgrimslederkursus i Sæby
Undervisning v. Hans-Erik
Lindström, Ernst Hansen,
Gunhild Grarup.
         
         
 
   
 
 
Lørdag 4. maj:
Vandring ad Hærvejen (I):
Fra Scandia Torv i Frederikshavn til
Karup Kirke. Ledes af Hanna og
Ernst Hansen.
   
 
Fredag 17. maj:
Bededagsvandring-Pilgrimmenes Dag
Skørping St. - Gravlev Kirke. Ledes af
Sten Erik Løvgren og Hanna
og Ernst Hansen.
         
         
 
   
 
 
 
Torsdag 25.- søndag 28. juli:
Pilgrimssommer i Nr. Uttrup Kirke
Vandring ad Hærvejen (II): Karup -
Vodskov. Fælles overnatning, mad-
lavning og godt fællesskab. 
Desværre AFLYST
   
Lørdag 24. august:
Medlemsarrangement
Mødested Bjørnager, besøg hos lokale
kunstnere, vandring i Tolne Skov, af-
slutning i Sørig Kirke.
         
         
 
   
 
 
Lørdag den 7. september kl. 10.00:
Vandring ad Hærvejen (III)
Fra Vodskov Kirke via Lindholm høje
til Nørre Uttrup kirke. Ledes af Henrik
Busk Rasmussen og Sten Erik Løvgreen.
   
 
Mandag 16. september kl. 16.30:
Pilgrimsvandring
Fra Vor Frue Kirke ad en fin rute
til Sct. Mariæ Kirke i Aalborg. Andagt
og hyggeligt samvær.
         
         
 
   
 
Torsdag 10. oktober kl. 19.30:
Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke
”Mit liv med Hildegard af Bingen”
v/ sognepræst Benedicte Tønsberg.
   
 
Lørdag 2. nov. kl. 9.30-17.00:
Pilgrimsdag i Folkekirkens Hus
Spændende foredrag v. Henning Kjær
Thomsen, tidligere sognepræst
og rektor. Vandring, klosterandagt.
         
 
Hent Nordjysk Pilgrimsforenings årsplan 2019 (folder) >>Her
 
 
              
 
 
Fra Nordjysk Pilgrimsforenings album: 
Noget af det, vi har oplevet
        
   
 
En herlig dag: Sol, frisk vind og godt
fællesskab: Lørdag den 4. maj gik en
flok glade pilgrimme fra Frederikshavn
ad Hærvejen til Karup Kirke - den
første af årets hærvejsvandringer.
 
 
Pilgrimslederkursus i Sæby:
En stor flok pilgrimme samledes i
Sæby til fordybelse og inspiration
med Hans-Erik Lindström som gæste-
lærer.
 
 
 
       
     
    PILGRIMS-
  KALENDER
 
                   
   
 
 
11.-16. august: Vandringer i
naturens egen katedral - Høj-
skoleuge på Emmaus i Haslev 
 
16.-18. august: Nordisk pilgrims-
træf på Emmaus i Haslev
 
 
 
Lø. 24. august: Medlemsarrange-
ment. Bjørnager, Tolne Skov, lo-
kale kunstnere, Sørig Kirke (NPF)
 
 
 
Sø. 1. september: Pilgrimsvan-
dring omkring Vor Frue Sogn,
Aalborg (VFKs pilgrimsudv.)
 
 
 
Lø. 7. september: Pilgrimsvan-
dring Hærvejen (III) Fra Vodskov
Kirke til Nørre Uttrup kirke
 
 
 
7. - 8. september: Pilgrimsvan-
dring på Fanø i stilhed med me-
ditative ord (Ribe Stift)
 
 
 
Ma. 16. september: Vandring i
Aalborg Fra Vor Frue til Sct.
Mariæ (NPF) >>Læs mere
 
 
 
26. –29.sept.: Pilgrimsrejse
til den hellige Birgittas Vadste-
na (Den Da. Klosterrute og Bir-
gittaforeningen) >>Læs mere
 
 
 
Lø 28. september: Pilgrimsvan-
dring ved Tannis Bugt og Tver-
stedsøerne. (Pilgrimsgruppen
Abildgård Kirke) >>Læs mere
 
 
 
Sø. 29. sept.: Klimapilgrimsvan-
dring fra Gistrup kirke (Pilgrims-
leder Lone Christensen)
 
 
 
To. 10. oktober: Cafeaften
Nr. Uttrup Kirke. ”Mit liv med
Hildegard af Bingen” v/ sogne-
præst Benedicte Tønsberg
 
 
 
Lø. 2. november: PILGRIMSDAG
i Folkekirkens Hus. Morgensang,
foredrag, frokost, vandring,
andagt i Klosterkirken. Dagen
står i HÅBETs tegn (NPF)
____________ 
 
   
 
   
MANGE DATOER:
Den danske Klosterrute:
Pilgrimsvandringer fra Aalborg
Domkirke til Frederikshavn Kir-
ke /Skandia Torv: 17 vandringer
fra 11. marts til 17 december
 
 
 
 
 
 
NYHED:    Så lykkedes det:
 
Pilgrimsherberger i Aalborg
 
Det har i lang tid været et stort ønske i Nordjysk Pilgrimforening at kunne hjælpe med indkvartering af pil-
grimme i Aalborg. Efter at der er åbnet herberger langs Hærvejen fra Viborg til Frederikshavn og fra Viborg
til Hirtshals, har der været "et hul" i Aalborg. Det er der nu rådet bod på:
 
   
    Aalborg C
    Nordjysk Pilgrimsforening
    har fået en aftale i stand
    med KOMPAS Hotel på
    Østerbro om indkvarte-
    ring af vandrende og
    cyklende pilgrimme på
3-sengs værelser. Der kan købes morgenmad og madpakke,
og alle hotellets faciliteter er til rådighed. >>Læs mere
       
    Nørresundby
    Foreningen Herberger
    langs Hærvejen, som
    også står bag aftalerne
    med alle de andre
    herberger, har fået
    en god løsning om over-
natning i sovesal i stand med Nørresundby Idrætscenter
på Lerumbakken.  >>Læs mere
 
 
 
 
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening udgiver:
Hans-Erik Lindström
På vej til Emmaus
- om vandring og om at være pilgrim

Hans-Erik Lindström, kendt af mange
pilgrimme i Danmark, følger de to
emmausvandrere fra påskeevangeliet
og sætter deres oplevelser ind i en
ramme, der kan inspirere os.
------------------
Læs Hans-Erik Lindströms
indledning og køb hæftet
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Endnu et inspirerende møde med
svenske pilgrimme
 
Mens maj blev til juni fejrede Lund domkirkes pilgrimscentrum med pilgrims-
præsten Magnus Malmgren i spidsen 10-året for de første pilgrimsveje i Skåne.
En hel uges begivenheder for store og små, fire store vandringer mod Lund
med ankomst til højmessen søndag den 2. juni og stor glæde over det voksen-
de arbejde og de gode rammer i "Liberiet", det middelalderlige bibliotek, der
lige nu istandsættes til det perfekte pilgrimscentrum og -herberg.
Læs mere og se flere billeder >>Læs mere
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
Tag en genvej til et af hjemmesidens mange emner:
 
 
  
  Vandreveje og
  herberger
   >>Her
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  spiritualitet
 
 
 
 
 
   
  Pilgrims-
  litteratur
   >>Her
 
 
 
 
           
 
  
  Pilgrims-     
  hjemmesider
   >>Her
 
 
 
 
 
   
   
Bestil
pilgrimsforeningens
nyhedsbrev
 
 
 
   
 
  
  Album - billeder  
  og fortællinger
   >>Her
 
 
 
 
 
 
  
   Til

  Pilgrimsledere

   >>Her
 
 
       
 
   
 
         
 

 
          
 
   
Råd om rygsæk,
 pakkelister &
 pilgrimspas 
 
 
   
 
 
     Syv ord, der kan udtrykke en pilgrims længsel:
Langsomhed      Stilhed        Frihed        Enkelhed        Bekymringsløshed       Åndelighed     Fællesskab
 
      "De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske
      længslen efter et liv med Gud."       Pilgrimspræst Hans Erik Lindström                                 >>Læs mere
 
 
 
 
 
 
 
Fire garvede pilgrimme om pilgrimsvandring
 
    At være pilgrim
   - en vandring i genop-
   dagelsen af troen -
   Pilgrim og præst
   Elizabeth Knox Seith:
Den moderne pilgrim vandrer i længslen efter at finde spor
af Guds stille fodaftryk i verden – bevidst eller ubevidst. Det
er alt det, som er blevet smidt ud med rationalismens bade-
vand, der nu skal genfindes og genopdages, og derfor
tiltrækker pilgrimstanken så mange. ...   >>Læs mere
         
 
   Pilgrims-
  bevægelsen
   Pilgrimspræst
   Hans-Erik Lindström:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien,
ja i hele det lutherske Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår
mange steder, nye pilgrimsstier markeres, pilgrimsvandrin-
ger samler både kirkevante og mindre kirkevante....
Hvad er forklaringen?  >>Læs mere
 
                                                                                                                                  
   Pilgrim med hele
  hjertet
   Formand for "Pilgrim i
   Sverige",
   biskop Martin Lind:
Min årsag til at gå pilgrimsvandring berører hele min kristne
tro. I vandringen bliver det tydeligt, at jeg er både krop og
sjæl, og at det hele hører sammen. Kroppens signaler giver
mig ofte stof til åndelig refleksion. Ikke mindst vandringerne
i stilhed har lært mig meget om mig selv ...
>>Læs mere           
------
         
    Styrke, kraft,
   livsmod, glæde
    Pilgrimsleder
    Karen-Marie Holst
    Jannerup: 
At være pilgrim er blevet min identitet. Det er på
pilgrimsvandringer, jeg henter styrke, kraft, energi,
livsmod og glæde til at leve mit liv, skriver pilgrims-
leder Karen-Marie Holst Jannerup
>>Læs mere                                                                                               
------------------------------
 
                           
               
   
           
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
   
 
Pilgrim kommer af Peregrinus: en vandrer,
en fremmed. Når fart, støj og overforbrug
truer kloden og menneskers liv, er det tid
at bryde op og søge nye veje. Vandringens
langsomhed og stilhed kan inspirere til ny
enkelhed, fællesskab og bøn.
 
   
Husk på de ufrivillige pilgrimme:
flygtningene og de hjemløse. De er
sendt på vandring af omstændigheder,
de sjældent har indflydelse på. De har
brug for mere end ... 
 
 
                                                                                                                                       
 
     
  Nordjysk Pilgrimsforening på