En pilgrims længsel

De syv pilgrimsord - nøgler til pilgrimmens sjæl"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud." (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)Langsomhed,


Stilhed,


Frihed,


Enkelhed,


Bekymringsløshed,


Åndelighed,


Fællesskab ("Delande")"Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet. Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud. ...

De syv nøgleord, Bibelen, hverdagen


Til hver af de syv nøgleord kan knyttes et ord fra Bibelen, altså et bibelord for hver dag i ugen.