Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
Jesus´ egen bøn:
 
Vor Fader,
du som er i himlene!   
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje 
som i himlen
således også på jorden.
 
Giv os i dag vort daglige brød
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde
 
For dit er Riget og magten og æren
i evighed!
Amen.
 
 
                                                                                                                                       
   
Hverdagsbønner
fra folkekirken

>>Læs mere

 
                                                                                                                                       
Pilgrimsspiritualitet
En pilgrims længsel
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."
                                            (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)
 
 
   
       Langsomhed                  Stilhed
                                  Frihed       
                 Enkelhed
 
                    Bekymringsløshed 
   
                                   Åndelighed
                                      Fællesskab
 
"Pilgrimsordene indeholder en dobbelthed, idet de både kan sige
et menneske noget om det daglige liv og noget om gudsforholdet.
Ordene kan dermed danne en bro mellem almen menneskelig
livserfaring og det kristne menneskes erfaring af Gud. ..."   
 
 
 
De syv nøgleord og Bibelen
Til hver af de syv nøgleord kan knyttes et ord fra Bibelen, altså et bibelord for hver dag i ugen    >>Læs mere
 
 
                                                                                                                                       
 
   

     Når du pakker din rygsæk, så husk, at du 
     også har en inderside. Det er der,
     bønnen bor. Kristuskransen er skabt for
     at minde dig om bøn og livsmod
 
 
 
 
 
Kristuskransen
 
Den behøver egentlig slet ikke at fylde i rygsækken. Du kan have den om håndleddet. Den vejer ikke meget. Den kan hjælpe dig med at finde retning og livsmod.
 
Kristuskransen er tænkt og udformet af den svenske biskop Martin Lönnebo som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og praktisk måde, som en hjælp på den sværeste af alle veje - vejen indad. 
 
"Kristuskransen vil minde os om vor Herre Jesus Kristus, og hvad han betyder for os, og bringe os nærmere Ham, der lovede altid at være på siden af os som vor ven og give os nyt mod på livet." 
>>Læs mere
 

  
En pilgrimssalme fra Bibelen
 
Salme 23 er en af de kendeste og mest brugte salmer i Det gamle Testamente
 
 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.
 
Han lader mig ligge i grønne enge,
han leder mig til det stille vand. 
 
Han giver mig kraft på ny,
han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. 
 
Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt,
for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.  
 
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod.  
 
Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage.  
 
...............
Her kan du finde alle salmerne i Det gamle Testamente:
>>Salmernes Bog
 
 
 
Vi er pilgrimme på jorden

Vi bliver i stigende grad tilbudt vandreferier med "indhold", "sjæl", "spiritualitet" eller hvad man nu kalder det.
 
Hvorfor? Naturligvis fordi det er noget, mange af os gerne vil. Vi holder af Guds grønne jord, vi vil gerne vandre i fri og frisk luft, og vi søger indhold og retning i livet.

Det er godt. Men måske skulle vi vove lidt mere. Måske skulle vi vove at være åbne for den tanke, at det er Gud, der har skabt
den længsel i os. Augustin sagde for mange hundrede år siden: "Vort hjerte er uroligt, og det finder ikke hvile, før det hviler i
dig - Gud".
 
Det er sådan, det er. Vi er på vej gennem Guds skabte verden imod det mål, Gud har sat for os alle - uanset hvilken tro
vi har, og hvilken vej vi går. Som kristne er det vort
privilegium at måtte gå vejen sammen med Jesus Kristus.
 
 
 
 
     
   
Keltisk bøn:
Guds herlige skaberværk

For jorden, havet og himmelen, i harmoni og farvepragt,
takker vi dig, Gud.
For det evige, som strømmer gennem den fysiske verden,
takker vi dig, Gud.
For din herlighed, som stråler ind i tiden,
takker vi dig, Gud.
For naturens undere, spirende planter, syngende fugle,
og byernes summende energi,
takker vi dig, Gud.
For din søn, som genrejste os,
da vi glemte godheden i dit skaberværk,
takker vi dig, Gud.
For harmonien, som din Ånd skaber,
når den stilner vort livs oprørte vande,
takker vi dig, Gud.
For æren, du viser os ved livet,
som flyder i evighedens tidevand,
takker vi dig, Gud.
Du giver os plads og rum, som stjernerne i deres baner,
omgivet af din kærlighed.
Vi takker dig, Gud.

(Fra bogen ”Du er min ø i havet” Keltiske bønner fra Lindisfarne af Ray Simpson)
 
   
  
 
 
 
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den!
(Birgittas bøn)
 
 
 
 
 
 
 
"Den indre vandring"
 
Sådan kaldes ofte det aspekt ved vandringen, der hjælper os med at  vende sind og tanker imod Gud: Stillevandringen, andagten, bønnen.
 
Pilgrimsandagter / liturgier lige til at kopiere
De  må meget gerne redigeres.
 
 
 
 
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
 
"Den indre vandring"
 
Sådan kaldes ofte det aspekt ved vandringen, der hjælper os med at  vende sind og tanker imod Gud: Stillevandringen, andagten, bønnen.
 
 
 
Pilgrimsandagter lige til at kopiere
De  må meget gerne redigeres.
 
 
 
Hans-Erik Lindström,
tidligere pilgrimspræst i Vadstena,
har givet os de syv pilgrimsord. De springer ud af hans egen livserfaring  >>Læs mere
 
 
Hør biskop Martin Lønnebo fortælle om Kristuskransen
 
 
En enkel længsel
 
"I menneskets inderste findes en længsel efter et nærvær, et stille ønske om fællesskab. Lad os aldrig glemme, at en enkel længsel efter Gud allerede er begyndelsen på troen."  (Broder Roger, Taizé)
 
 
 
                                                                                                                                       
 

 
En ny pilgrimssalme:
Gå i mørket med lyset
af Sten Kaalø
 
 
 
 
 
 
1. Gå i mørket med lyset.
    Gå i visheden om
    ikke at gå alene.
    Gå med lyset. Kom!
 
 
 
Fra biskop Søren Lodberg Hvas´ bibelmeditation
i Vodskov kirke ved den store nordiske pilgrimsvandring 2004:
 
"I Bibelen er rejsen og vandringen et grundmotiv - et billedligt udtryk for livet, det enkelte menneskes liv og folkets liv: At vandre med Gud, at være på vej frem mod et mål. Således skildres Jesu liv som en vandring - og han betegner sig selv som vejen og sandheden og livet - vejen, som fører mennesker til Gud."
 
                                                                                                                                       
 
Den lille Pilgrimsbog
Hans-Erik Lindström
oversat og bearbejdet: Elisabeth Lidell
 
Den lille pilgrimsbog er en praktisk vejledning og samtidig et åndeligt forråd af udvalgte salmer, bønner, meditations- og bibelord, som pilgrimmen kan have med på vejen.
 
                                                                                                                                       
  
 
Fra biskop Henrik Christiansens efterskrift i "Pilgrimsspor"
 
"-- pilgrimsfærden (står) som et blandt mange eksempler på, at også kristentroen og kirken har brug for kropslige udtryk og synlige redskaber til at bære følelse, tanke og erfaring videre - også gennem "tørre tider" - fordi vi og vor tro ikke er bare ånd, men vi er ånds-legemlige eksistenser. --- Derfor er der ingen saglig teologisk grundtil afvise hverken pilgrimssynet eller pilgrimsvandringen, for de har rødder i klassisk og reformatorisk kristendom." (Pilgrimsspor s. 138)
 
Læs mere om bogen "Pilgrimsspor" >>her