Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
              (Irsk/keltisk velsignelse)
 
                                                                                                                                       
Foreningen vil ...
 
- være et økumenisk mødested
- støtte kristen pilgrimspraksis
- yde praktisk hjælp til
   pilgrimme
- arbejde for et pilgrimscen-
   trum i Aalborg
- være et kontaktsted
- skabe udsyn og kontakt

For at nå de mål har vi brug for
at være mange. Læs mere her
på hjemmesiden og på facebook
og meld dig ind i foreningen. 
 
 
 
Foreningens vedtægter
 
 
 
Referater fra generalforsamling
 
                                                                                                                                       
 
 
Nordjysk Pilgrimsforenings logo
 
Nordjysk Pilgrimsforenings logo er inspireret af et ringkors efter keltisk forbillede.
 
Udenpå korsets oprindelige ring er lagt en oval, der kan minde om jordkloden. Det signalerer forbindelsen til gammel keltisk spiritualitet og kristendoms- forståelse med det nære, forpligtende forhold til skaberværket og de svage i verden.
 
Korset dækker cirklen. Ved Kristi kors er hele verden forsonet med Gud. Korset peger også ud over cirklen og markerer på den måde, at vi er en del af noget meget større end vor egen cirkel.
 
Korset ligner det ringkors, der sidder på taget af Budolfi Kirke, Aalborg domkirke, og markerer således forbindelsen til den lokale kirke.
 
                                                                                                                                       
 

SPIRITUALITET

 
 

LITTERATUR

 

HJEMMESIDER

 

ALBUM

 
 
    
                      
 

Nordjysk Pilgrimsforening 

Et økumenisk mødested

    Bliv medlem
    Meld dig ind i foreningen. Det koster 100 kr.
    om året, og så får du rabat ved mange af
    foreningens arrangementer  >>Medlem
 
  
 
    Nyhedsbrev
      Tilmeld dig nyhedsbrevet, som udsendes
      (mail) nogle gange om året  >>Nyhedsbrev
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen:
Ny formand,
næstformand
og kasserer
                                
Generalforsamlingen den 18. marts gav helt forudset en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
 
Nyvalg på disse poster:
Formand: Ernst Hansen (Sæby)
Næstformand og
sekretær: Gunhild Grarup (Aalborg)
Kasserer: Else Skak Jensen (Svenstrup)
 
Ulla Nørregaard (tovholder for frivillig-
gruppen) og Benedicte Tønsberg fortsætter på deres bestyrelsesposter, mens Charlott Sams har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen er gået i gang med at planlægge foreningens arrangementer, herunder særlige arrangementer for medlemmer.
 
Den nyvalgte formand,
Ernst Hansen, skriver:
 
Som ny formand for Nordjysk Pilgrims-
forening er det en fornøjelse, at sende en hilsen med ønsket om et godt forår og en god sommer til alle, som har en fælles passion for pilgrimsvandring og de værdier og oplevelser, som er knyttet hertil.....>>Læs mere
 
 
Foreningen arrangerer
Læs mere om alle kommende arrangementerne i >>Kalenderen
 
Lørdag 14. januar kl. 13.00: Nytårsvandring og pilgrimssuppe i Svenstrup
Tilmelding: senest 9. januar til: email: pilgrimnord(at)gmail.com eller
tlf. 25 39 18 53
 
______________________________________
 
Onsdag den 1. februar kl. 19.00-21.00:
Pilgrimscafé aften i Nr. Uttrup kirke

Den 1. februar vil Ernst Hansen holde foredrag:
I Frans af Assisis fodspor - Fra Assisi til Rom
 
______________________________________
 
Onsdag den 8. februar kl. 19.00-21.00:
Pilgrimscafé aften i Nr. Uttrup kirke
 
Den 8. februar vil Sten Erik Løvgreen holde foredrag: Ad Via Romea fra Ravenna til Roma: 21. sep. – 14. okt. 2015
 
______________________________________
 
Lørdag 18. marts: Pilgrimsdag 2017 kl. 9.00-16.30
med foredrag, generalforsamling og spændende nyt fra
pilgrimmenes verden
Sted: Folkekirkens Hus, Gammeltorv, Aalborg.
 
______________________________________
 
Onsdag 3/5 Kl. 16.30: Pilgrimsvandring over fjorden
fra Vor Frue til Sct. Mariæ
Vi skal gå fra kirke til kirke via den nye ”Kulturbroen” over Limfjorden.
 
______________________________________
 
Lørdag 10/6- søndag 11/6 Pilgrimsweekend i Hune
Vi mødes lørdag kl. 10.00 på P-pladsen foran Hune Kirke.
Weekenden slutter søndag kl. ca. 13.00 efter frokosten.
__________________________________
 
Lørdag 19. august: Sensommervandring i Fosdalen
Start ved Lerup Kirke: Fosdalvej 34, 9460 BrovstKl. 9.30
__________________________________
 
Mandag 13. november kl. 18.00: Besøg af Broder Theodor fra Assisi
I samarbejde med Abildgaard Kirke
Sted: I Abildgaard Kirke, Frederikshavn.

 
 
 
     
  Vi er også på  facebook  
     
 
 
 
 
Bestyrelsen
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
 
 
Næstformand og sekretær
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
 
Kasserer: Else Skak Jensen 
Tlf.: 51 37 28 50
 
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
 
 
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende
Tlf.: 51 20 74 09
 
 
                                                                                                                                       
BESTYRELSENS FORUM  >>Her
(kræver password)
 
                                                                                                                                       
Foreningens bankkonto:
7420 1202137 (Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003