Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
       
   
Foreningen vil ...
 
- være et økumenisk mødested
- støtte kristen pilgrimspraksis
- yde praktisk hjælp til
   pilgrimme
- arbejde for et pilgrimscen-
   trum i Aalborg
- være et kontaktsted
- skabe udsyn og kontakt

For at nå de mål har vi brug for
at være mange. Læs mere her
på hjemmesiden og på facebook
og meld dig ind i foreningen. 
 
Foreningens vedtægter
 
Referater fra generalforsamling
 
 
 
       
 
 
 
 
Nordjysk
Pilgrimsforenings
logo
 
Nordjysk Pilgrimsforenings logo
er inspireret af et ringkors efter
keltisk forbillede.
 
 
       
 

Nordjysk Pilgrimsforening 

Et økumenisk mødested

 
 
 
   
 
Bliv medlem
Meld dig ind i foreningen. Det koster 100 kr.
om året, og så får du rabat ved mange af
foreningens arrangementer 
 
  
Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrevet, som udsendes
(mail) nogle gange om året  
 
 
         
   
Foreningen arrangerer
Læs mere om alle kommende arrangementerne i >>Kalenderen
 
   
     
   
Lørdag 14. januar kl. 13.00: Nytårsvandring og pilgrimssuppe
i Svenstrup
Tilmelding: senest 9. januar til: email: pilgrimnord(at)gmail.com eller
tlf. 25 39 18 53
 
______________________________________
 
Lørdag 18. marts: Pilgrimsdag 2017 kl. 9.00-16.30
med foredrag, generalforsamling og spændende nyt fra
pilgrimmenes verden
Sted: Folkekirkens Hus, Gammeltorv, Aalborg.
 
______________________________________
 
Onsdag 3/5 Kl. 16.30: Pilgrimsvandring over fjorden
fra Vor Frue til Sct. Mariæ
Vi skal gå fra kirke til kirke via den nye ”Kulturbroen” over Limfjorden.
 
______________________________________
 
Lørdag 10/6- søndag 11/6 Pilgrimsweekend i Hune
Vi mødes lørdag kl. 10.00 på P-pladsen foran Hune Kirke.
Weekenden slutter søndag kl. ca. 13.00 efter frokosten.
______________________________________________
 
Lørdag 19. august: Sensommervandring i Fosdalen
Start ved Lerup Kirke: Fosdalvej 34, 9460 BrovstKl. 9.30
______________________________________________
 
 
 
 
 
Mandag 13. november kl. 18.00: Besøg af Broder Theodor
fra Assisi
I samarbejde med Abildgaard Kirke
Sted: I Abildgaard Kirke, Frederikshavn.
 
     
                                                                                                                                       
       
   
 
 
 
Bestyrelsen:
Ny formand, næstformand
og kasserer     
             
 
Generalforsamlingen den 18. marts gav helt forudset en enkelt udskiftning i bestyrelsen.
 
Nyvalg på disse poster:
Formand: Ernst Hansen (Sæby)
Næstformand og
sekretær: Gunhild Grarup (Aalborg)
Kasserer: Else Skak Jensen (Svenstrup)
 
Ulla Nørregaard (tovholder for frivillig-
gruppen) og Benedicte Tønsberg fortsætter på deres bestyrelsesposter, mens Charlott Sams har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.
 
Bestyrelsen er gået i gang med at planlægge foreningens arrangementer, herunder særlige arrangementer for medlemmer.
 
Den nyvalgte formand,
Ernst Hansen, skriver:
 
Som ny formand for Nordjysk Pilgrims-
forening er det en fornøjelse, at sende en hilsen med ønsket om et godt forår og en god sommer til alle, som har en fælles passion for pilgrimsvandring og de værdier og oplevelser, som er knyttet hertil.....>>Læs mere
 
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
 
Bestyrelsen
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
 
 
Næstformand og sekretær
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
 
Kasserer: Else Skak Jensen 
Tlf.: 51 37 28 50
 
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
 
 
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende
Tlf.: 51 20 74 09
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137 (Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003
 
   
BESTYRELSENS FORUM  >>Her
(kræver password)