Må din vej gå dig i møde!
    Og må vinden være din ven!
    Og må solen varme din kind!
    Og må regnen vande mildt din jord!
    Indtil vi ses igen,
    må Gud holde,
    holde dig i sin hånd!
                (Irsk/keltisk velsignelse)
 
 
       
   
Foreningen vil ...
 
- være et økumenisk mødested
- støtte kristen pilgrimspraksis
- yde praktisk hjælp til
   pilgrimme
- arbejde for et pilgrimscen-
   trum i Aalborg
- være et kontaktsted
- skabe udsyn og kontakt

For at nå de mål har vi brug for
at være mange. Læs mere her
på hjemmesiden og på facebook
og meld dig ind i foreningen. 
 
Foreningens vedtægter
 
Referater fra generalforsamling
 
 
 
       
 
 
 
 
Nordjysk
Pilgrimsforenings
logo
 
Nordjysk Pilgrimsforenings logo
er inspireret af et ringkors efter
keltisk forbillede.
 
 
       
Nordjysk Pilgrimsforening 
Et økumenisk mødested
 Bliv medlem
  Bliv en del af fællesskabet. Det koster
  100 kr. om året, og du får rabat ved
  en del af foreningens arrangementer.
 
   
Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrevet, som udsendes (mail) nogle gange om året >>Bestil Nyhedsbrev
 
Lørdag 3. marts:
Nordjysk Pilgrimsforening indbyder
til Pilgrimsdag og generalforsamling
i Nr. Uttrup Kirke
 
Dagen begynder kl. 9.00 med morgen kaffe og slutter kl. 16.30.
Se hele dagens program  >>Her
 
14.00 - 15.00 Generalforsamling for ”Nordjysk Pilgrimsforening”
NB: Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen alene. Her kan alle pilgrimme deltage, men kun medlemmer, som har betalt årets kontingent, har stemmeret. (Den efterfølgende kaffe koster kr. 25,-, hvis man ikke har betalt for hele pilgrimsdagen).
 
Indkaldelse og dagsorden blev udsendt pr. mail den 1/2 2018.
 
(NB: Har du ikke modtaget indkaldelsen, prøv at kigge i din spam-mappe.
Og HUSK at melde evt. ændring af mail-adresse >>Her

Hent
 
 
 
 
 
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
 
Bestyrelsen
 
Formand: Ernst Hansen
Tlf.: 20 88 58 94
 
 
Næstformand og sekretær
Gunhild Grarup
Tlf. 25 39 18 67
gunhild.grarup(at)gmail.com
 
 
Kasserer: Else Skak Jensen 
Tlf.: 51 37 28 50
 
 
Tovholder i frivilliggruppen:
Ulla Nørregaard
Tlf.: 41 22 49 82
 
 
Benedicte Tønsberg
Stiftspræst for åndeligt søgende
Tlf.: 51 20 74 09
 
 
     
  facebook
 
     
 
 
Foreningens bankkonto:
7420 1202137 (Nordjyske Bank)

Foreningens CVR nr.:
37216003
 
   
     
  
BESTYRELSENS FORUM  >>Her
(kræver password)