Nordjysk Pilgrimsforening
 
      
 
 
   
Nordjysk Pilgrimsforening vil støtte kristen pilgrimspraksis, yde praktisk hjælp til pilgrimme og arbejde for et pilgrimscentrum i Aalborg
           
   
Læs om foreningens arrangementer her:
 
   
  
Pilgrimskalenderen
mmmm
Læs om pilgrimsvandringer
og andre arrangmenter
rundt omkring i verden
- men mest i Nordjylland
 
 
  
 
Formandens hilsen
Ernst Hansen skriver ud fra salmen
"Gå i mørket med lyset"
 
 
  
 
Pilgrimsdag- generalforsamling
Lørdag 3. marts med spændende
foredrag og generalforsamling i
Nr. Uttrup Kirke. >>Læs mere
 
  
 
Pilgrimscafe
Om "de ufrivillige pilgrimme"
Onsdag 14/2 kl. 19.30 i Nr. Uttrup
 
 
     
     
27. april : PILGRIMMENES
DAG St. Bededag
Viborg Pilgrimscentrum,
Birgittaforeningen i Mariager,
Pilgrim Mors og Nordjysk Pilrims-
forening fejrer sammen
Pilgrimmenes Dag i Mariager:
Højmesse, vandring (ca. 8 km),
spændende foredrag af Stefan
Edman, svensk biolog om klima-
forandring og skaberværket.
Nærmere omtale senere M
 
  
 
Pilgrimsrejse
23.-25. feb.: Med NPF til pilgrims-
messe 2018 i Hamborg
 
 
  
 
2. maj : Forårsvandring
i Aalborg fra Vor Frue Kirke til Sct. Mariæ kl. 16.30 – 21.00
Nærmere omtale senere
 
  
UD AT GÅ:
På Hærvejen
forslag til to kortere vandrin-
ger med Aalborg som udgangs-
punkt eller endepunkt og med
bybussen som en rar partner. Vandringerne er ikke særligt lange, og du kan komme i hus om natten. De er velegnede for ”begyndere”.

1. Grindsted – Hammer Bakker –
    Aalborg (ca. 17 km.)
2. Aalborg – Svenstrup – Godthåb
    (ca. 15 km.)
   
  
UD AT GÅ:
På Den danske
Klosterrute
Bogen Viborg - Aalborg er
netop udkommet, (300 km):
Viborg til Hobro, Mariager, Hadsund,
Aars – Livø – videre til Sebbersund,
Nibe, Frejlev og Aalborg. Ruten fra
Viborg til Mariager kaldes også for
Birgittaruten. >>Læs mere 
 
Mere om ruten på Klosterrutens
hjemmeside >>Her
 
   
 
  
UD AT GÅ:
Du skal ikke gå alene
Tanker eller bønner, der kan følge dig på vej, finder du f.eks. i en lille pilgrimsandagt  >>Her 
Er det ikke nok, er der mange flere >>Her
 
 
 
 
 
 Pilgrimspræst Hans-Erik Lindström skriver om:
 
Pilgrimsbevægelsen
 
Pilgrimsbevægelsen er ældre og har gjort flere erfaringer i Sverige end i
Danmark. Alligevel kan vi spejle os i de overvejelser, pilgrimspræsten Hans-
Erik Lindström gør sig:
 
I dag spreder pilgrimsbevægelsen sig i hele Skandinavien, ja i hele det lutherske
Nordeuropa. Pilgrimscentre opstår mange steder, nye pilgrimsstier markeres i
hundredevis, pilgrimsvandringer, pilgrimsretræter og kurser samler både kirke-
vante og mindre kirkevante. Pilgrimsvandringen er blevet en ny måde at  møde
mennesker på, langt udenfor kirkens grænser.
 
Hvad er forklaringen? Jeg vil skitsere fem sider af pilgrimsvandringen, som jeg tror
bidrager til udviklingen og som også kan ses som bidrag til kirkens tro og liv.
 
1. Naturen. Færre og færre går i kirke, mens stadig flere går ud i naturen for at finde ro og stilhed. For mange bliver det en åndelig erfaring. Naturen er blevet manges katedral. .....
 
2. Kroppen. Husker I devisen "En sund sjæl i en sund krop"?  I pilgrimsbevægelsen er kroppen med på en særlig måde. --- Vi er mennesker med både sjæl og krop eller som kristen tro siger: Vi består af krop, sjæl og ånd. Krop og sjæl hører sammen. .....
 
3. Enkelheden. På vandringen behøver man som regel ikke bære mere end syv-otte kilo i rygsækken. I den er alt, hvad man behøver. --- At leve enkelt bliver en frihedsoplevelse. .....
 
4. Delandet (Fællesskabet). Det er let at samtale på vejen. Det, jeg savner mest i vor kirke er nok dette. Et rum, hvor vi kan dele tro og liv. - - -  Pilgrimsvandringen åbner for et dybt fællesskab.
 
5. Målet. Tidligere kunne det være svært at tale om målet for livsvandringen - himlen. Jeg er selv opvokset i 1960-erne og kunne synes, at talen om himlet let blev en flukt fra virkeligheden. "You´ll get pie in the sky when you die" (Joe Hill). Men i årenes løb er målet for vor livsvandring blevet stadig mere levende og vigtigt. I stedet for en flugt fra et tungt liv er himlen blevet er sakrament - en ekstra kraftkilde i det liv, jeg lever nu. ....
 
 
 
 
 Den danske Klosterrute
 
 
   
Den Danske Klosterrute
Fra Viborg til Aalborg
herunder Birgittaruten      Pris: 329 kr.  >>Køb her
 
Forlaget skriver bl.a.: Bogen er en udførlig guide til strækningen Viborg-Aalborg. En samlet
forløb på ca. 300 km: Viborg, Hobro, Mariager, Hadsund, Aars – med en afstikker til Livø – videre til Sebbersund, Nibe, Frejlev og Aalborg. Ruten fra Viborg til Mariager kaldes også for Birgittaruten.
 
Omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise og indkøbssteder, anden praktisk information. Kan være til nytte for alle, der er interesserede i at få grundig besked om seværdigheder i Danmark. 
 
 
 
   
Indbydelse til reception
I anledningen af udgivelsen af bogen: ”Den Danske Klosterrute. Fra Viborg til Aalborg”, indbydes
til reception: Fredag den 26. januar 2018 kl. 13.00 – 15.00 i Klostersalen ved Mariager kirke,
Klosterstien 12, Mariager. >>Læs mere    
Den danske Klosterrutes hjemmeside >>Her
 
 
                                       
     
 
     

Litteratur

    

Spiritualitet

     

Hjemmesider

    

Gode råd

    

Album

   
 

  Nyhedsbrev

       
                                       
 
 
  Syv ord der kan udtrykke en pilgrims længsel:
 
    
   
     
Langsomhed      Stilhed        Frihed        Enkelhed        Bekymringsløshed       Åndelighed     Fællesskab ("Delande")
 
"De syv pilgrimsord giver udtryk for det moderne menneskes længsel efter et frirum, eller måske længslen efter et liv med Gud."
        (Pilgrimspræst Hans Erik Lindström)        >>Læs mere
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                           Irsk velsignelse
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrim kommer af Peregrinus:
en vandrer, en fremmed.
Når fart, støj og overforbrug truer
kloden og menneskers liv, er det
tid at bryde op og søge nye veje.
Vandringens langsomhed og stil-
hed kan inspirere til ny enkelhed,
fællesskab og bøn.
 
 
 
 
   
 
   
 
 
         
 
 
             
    
 
 
   
 
Hans-Erik Lindström, pilgrimspræst:
"- drømmer om en kirke, der tør grave
dybt i de åndelige kraftkilder, og som
samtidig tager et diakonalt ansvar"
 
 
 
Martin Lind, biskop:
"Pilgrimsvandringen understreger
samhørigheden med Gud, med
menneskene og naturen"
 
 
 
De ufrivillige pilgrimme:
Flygtninge og hjemløse, er tvunget
på vandring af årsager, de sjældent
har nogen indflydelse på. De har brug
for mere end ...
             
 
 
 
 
     
  facebook