KALENDER
       
 
 VANDREVEJE
      
 
LITTERATUR
     
SPIRITUALITET      
 
HJEMMESIDER   
 
GODE RÅD        
   
ALBUM
         
 
 
 
 
 
 
Nordjysk Pilgrimsforening holdt pilgrimsdag og generalforsamling:
 
Langsomhed og stilhed
- var hovedordene i Lotte Lyngbys fortælling om hendes camino-vandring
 
 
 
Pilgrimsdag og generalforsamling (fortsat):
 
Dagen gode forløb var også betinget af omgivelserne. Vi fik lov at være i Folkekirkens Hus i den store sal, hvor alt er indrettet til sådan et samvær, og hvor husets flinke frivillige giver en meget værdsat hånd med det praktiske.
Nordjysk
Pilgrimsforening
 
 
 
 
 
       
Læs om foreningen   >>Her
Bliv medlem >>Her
Bestil nyhedsbrev  >>Her
Vi begyndte som vi plejer !  Med morgenkaffe. Så var der morgenandagt.
 
Og så begyndte Lotte at fortælle
 
Med de syv pilgrimsord som støttestav fortalte hun om:
 
 
     
Vandringen - langsomheden
trætheden - vablerne -
oplevelserne - stilheden - de
lukkede kirker - og de åbne
det gode fællesskab - de
overflødige ord - kræfternes
tilbagekomst - smukke
landskaber - Santiago -
det betydningsfulde - det
ligegyldige - hjemveen -
vemodet - roen - glæden -
Og hen mod slutningen sagde Lotte: "Når jeg en anden gang skal ned og gå på Caminoen - " så det var altså det hele værd. Det kan gøres igen.
 
Og vi, der lyttede, blev beriget af et rigt sind og et menneske, der kan formidle ord og eftertænksomhed på en helt enestående måde.

 TAK TIL LOTTE LYNGBY !
 
 
 
 
 
Generalforsamlingen
gav en god fornemmelse af, at vores forening er i vækst (i dagens løb voksede den fra 75 til 80 medlemmer). Der sker noget, der planlægges (se kalenderen) og bestyrelsen fik et nyt medlem i stedet for et gammelt, der ikke stillede op til genvalg.
 
 
Frokosten fejlede heller ikke noget!
 
 
En ordstyrer og tre bestyrelsesmedlemmer
 
 
                                              (Foto: Charlott Sams)
 
 
 
 
 
   Foreningen Den danske
   Klosterrute
 
   Jubilæums-
  vandring
på Den danske Klosterrute
 
Foreningen fejrer i 2017 10 års jubilæum med en lang vandring på Den Danske Klosterrute, der begynder 2. påskedag i Helsingør og slutter søndag den 24. september i Abildgård Kirke i Frederikshavn. Vandringen er en stafetvandring, som kommer gennem Århus, Viborg og Aalborg stifter i august og september måned. Vi opfordrer alle lokale til at vandre med én dag eller flere. Der er også praktiske opgaver, og der afholdes orienteringsmøder flere forskellige steder.
Foreningen indbyder:
 
 
       
 
 
 
Onsdag 3. maj Kl. 16.30:
Pilgrimsvandring over fjorden
fra Vor Frue til Sct. Mariæ
Vi skal gå fra kirke til kirke via den nye ”Kulturbroen” over Limfjorden.
 
     
 
       
 
 
 
Lørdag 10. - søndag 11. juni:
Pilgrimsweekend i Hune
Program kommer senere
     
 
       
 
 
 
Lørdag 19. august:
Sensommervandring i Fosdalen
Program kommer senere
 
       
 
       
 
 
Mandag 13. november:
Besøg af Broder Theodor fra Assisi
Sted: Abildgaard Kirke, Frederikshavn.
Program kommer senere.
Arr.: Abildgaard Kirke og Nordjysk Pilgrimsforening
 
       
 
PILGRIMSKALENDEREN   >>HER
               
   
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen, må Gud holde,
holde dig i sin hånd!
                                        Irsk velsignelse
Pilgrim kommer af Peregrinus:
en der ikke bor her, en fremmed.
Når fart, støj og overforbrug truer
kloden og menneskers liv, er det
tid at bryde op og søge nye veje.
Vandringens langsomhed og stil-
hed kan inspirere til ny enkelhed,
fællesskab og bøn
          
     
     
 
             
   
 
 
4/2 2016 TV-MIDTVEST (27 min. 1 sekund):
På pilgrimsvandring med kirken
 
Fin lille udsendelse om pilgrimsvandring i folkekirkens rammer. Mød
Karen Stubkjær og Mette Fyhn, Viborg stifts pilgrimsarbejde, biskop
Henrik Stubkjær, Viborg, stiftspræst Benedicte Tønsberg, som er
medlem af Nordjysk Pilgrimsforenings bestyrelse, samt biskop
Henning Toft Bro, Aalborg. Vi havde den glæde at møde Mette Fyhn
(billedet), den 18/3 ved pilgrimsdagen i Folkekirkens Hus i Aalborg.
                      
Det lyder (næsten) som en pilgrim:
 
“Når man løber eller går ved siden af
hinanden, er der skabt et andet rum,
end når man sidder over for hinanden.
Der bliver skabt et trygt fællesskab,
hvor man ikke nødvendigvis skal kigge
hinanden i øjnene, men hvor det vigtigste
er at lytte. Og så er det generelt bare
skønt at tale sammen, samtidig med
man bevæger sig,”
 
Citatet er fra sognepræst Ann Sofi Lægsgaard
Andersen på Aalborg Stifts hjemmeside
                         
     
Martin Lind
biskop og formand for Pilgrim i Sverige:
 
     "...at gå pilgrimsvandring
    berører hele min kristne
    tro. På vandringen bliver
    det tydeligt, at jeg er
    både krop og sjæl, og at
    det hele hører sammen."   
 
 
 
 
Karen-Marie Holst Jannerup
pilgrimsleder:
 
    "Det er på pilgrimsvandrin-
    ger, jeg henter styrke, kraft,
    energi, livsmod og glæde
    til at leve mit liv, ..."
 
 
 
 
De ufrivillige pilgrimme
  
   Flygtninge og hjemløse
   er sendt på vandring af
   omstændigheder, de ikke
   har nogen indflydelse på.
   De har brug for mere ....
 
 
 
     
  Vi er også på  facebook