Pilgrimsvandringer og andre arr.
 
 
 
Nøgleord, bønner, eftertanke

 
 
Bøger om pilgrimsvandring
 
Vandreveje og herberger
 
 
 
Billeder og fortællinger
 
   
     
 
Hjemmesider fra nær og fjern

Nordjysk Pilgrimsforening
Et økumenisk mødested
Læs om foreningen og bliv medlem >>Her
 
 
PILGRIMSFORENINGEN INDBYDER:

    Kirke, kunst og
    pilgrimsvandring
    Spændende medlemsarran-
    gement lø. 3/9. Tilmelding.
 
   
    "Kirke på vej"  
    Svensk pilgrim, Biskop
    Martin Lind, holder fore-
    drag lø. 29/10. Derefter
    vandring og  andagt i
    Klosterkirken. Tilmelding.
 
 
2017:
 
Lørdag 14/1: Nytårsvandring
i Svenstrup
 
Lørdag 18/3: Pilgrimsdag og generalforsam-
ling. Folkekirkens Hus, Aalborg
 
.....................................................................................................
 
   FORENINGENS NYHEDSBREV
 
 
 
   SIDSTE NYT
 
   Dejlig vandring i Storskoven
   20. august
   >>Album
................................................................................................
 
 
På pilgrimsvandring
 
  Må din vej gå dig i møde!
  Og må vinden være din ven!
  Og må solen varme din kind!
  Og må regnen vande mildt din jord!
  Indtil vi ses igen, må Gud holde,
  holde dig i sin hånd!
                                  (Irsk/keltisk velsignelse)
..................................................................................
 
 
Vejen, vinden, solen og regnen hører til pilgrim-
mens virkelighed - sammen med bønnen:
Må Gud holde dig i sin hånd.
 
Ordet pilgrim kommer af peregrinus: "en, der går
over markerne" = en fremmed.  Når fart, grådig-
hed og tomhed truer kloden og menneskers liv,
er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrims-
vandringens langsomhed og stilhed kan inspirere
til ny enkelhed og eftertanke, bøn og livsglæde.
...........................................................................
 
 
DE UFRIVILLIGE PILGRIMME:
 
    Flygtninge og hjemløse
    er sendt på vandring af om-
    stændigheder, de ikke har
    nogen indflydelse på. De har
    brug for mere end en tanke.
..............................................................................................
 
 
Martin Lind, biskop, formand for Pilgrim
i Sverige: Pilgrim med hele hjertet
 
    "Min årsag til at gå pilgrims-
    vandring berører hele min
    kristne tro. I vandringen bliver
    det tydeligt, at jeg er både krop
    og sjæl, og at det hele hører
    sammen."    >>Læs mere
 
 
 .........................................................................................
 
 
Karen-Marie Holst Jannerup, pilgrimsleder:
At være pilgrim er blevet min identitet
 
   "Det er på pilgrimsvandrin-
   ger, jeg henter styrke, kraft,
   livsmod og glæde til at leve
   mit liv"
 
 
 
 
 
OM STØVLER OG RYGSÆK
 
   Det er ganske enkelt
   at være pilgrim
   Pak let og gå dine støvler til!
 
 
 
 
 
     
  Vi er også på  facebook  
     
 
Nordjysk Pilgrimsforening  | pilgrimnord@gmail.com